Som Think Human-virksomhed fremmer Webhelp en inspirerende kultur, en gennem hvilken Webhelpere opfordres til at gøre en forskel i verden. Environmental, Social, and Governance (ESG) har altid været i kernen af Webhelps identitet, hvorfor vi har støttet globale velgørenhedsinitiativer siden 2015.

I årenes løb er det blevet klart, at den store forskel i adgangen til uddannelse ofte påvirker folks liv betydeligt. Eksklusion kan påvirke enhver, uanset alder, køn eller baggrund, og bare et sæt uheldige omstændigheder kombineret med manglende støtte kan sætte folk tilbage.

Grundlæggelsen af SHARED Foundation

For at adressere problemet i 2015 lancerede Webhelp SHARED Foundation (Solidarity, Humanitarian, Aid, Environment, Diversity) under Foundation of France. SHAREDs mission var at støtte professionel integration og beskæftigelsesegnethed ved at fremme adgangen til almen uddannelse og udvikling af digitale færdigheder.

SHARED har støttet lokale foreninger i de lande, hvor Webhelp opererer under den franske region. I 2019 begyndte Webhelpere at koordinere initiativer til at identificere lokale foreninger i hvert land og åbnede mulighed for medarbejderne til at deltage i frivillige projekter. I løbet af de sidste fem år har SHARED hjulpet 15 foreninger i otte lande, hvilket har gjort det muligt for over 2.000 mennesker at få den nødvendige viden og færdigheder til at komme ind på de lokale jobmarkeder.

En international mission: Think Human Foundation

SHAREDs succes i den fransktalende del af Webhelp-verdenen gjorde det muligt at forestille sig en større indflydelse og bekæmpe ulighed i de over 50 lande, hvor Webhelp har filialer.

I januar 2020 dannede Webhelp sammen med sine aktionærer og Olivier Duha, medstifter og administrerende direktør for gruppen, Think Human Foundation for at fremme denne udvikling globalt. Fonden har de samme mål som SHARED, men med et meget bredere anvendelsesområde. Webhelpere over hele verden kan fremme vores ’mennesket først’ løfte ved at støtte lokale velgørenhedsinitiativer, det være sig med økonomi, tid eller ekspertise.

Olivier Duha, administrerende direktør og medstifter af Webhelp, bemærkede:

“Siden oprettelsen af ​​SHARED Foundation i Frankrig i 2015 har vi formået at udvide Webhelps initiativ til en størrelse med en global rækkevidde, i dag kendt som Think Human Foundation. Hos Webhelp, mener vi, at uddannelse og inklusion er central i opbygningen af vores liv, og det er derfor vores mission at fremme og fostre mere retfærdige muligheder for alle mennesker til at finde deres plads i arbejdsstyrken”.

”Dette fundament er mere end en velgørenhedsorganisation, fordi vores Webhelpere vil afsætte deres tid til at arbejde med lokalsamfund, regionale netværk og nationale regeringer for at skabe muligheder for mennesker i den professionelle verden. Vi er så stolte af, at dette globale velgørenhedsinitiativ har al støtte fra den globale Webhelp-familie. “

For at lære mere om Think Human Foundation, besøg hjemmesiden thinkhumanfoundation.org.