Think Human -ajatusmallin sisäistäneenä yrityksenä Webhelp vaalii inspiroivaa kulttuuria, jonka kautta Webhelpiläisiä kannustetaan muuttamaan maailmaa. Ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa (ESG) ovat aina olleet Webhelpin identiteetin ydin, minkä vuoksi olemme taistelleet globaalien hyväntekeväisyysaloitteiden tukemiseksi vuodesta 2015 lähtien.

Vuosien mittaan on käynyt selväksi, että suuret erot koulutuksen saatavuudessa vaikuttaa usein merkittävästi ihmisten elämään. Poissulkeminen voi vaikuttaa keneen tahansa iästä, sukupuolesta tai taustasta riippumatta, ja vain pieni määrä heikkoja olosuhteita yhdessä tuen puutteen kanssa saattaa aiheuttaa ihmisten syrjäytymisen.

SHARED-säätiön perustaminen

Webhelp aloitti toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi vuonna 2015 ja perusti SHARED-säätiön (solidaarisuus, humanitaarinen apu, ympäristö, monimuotoisuus) Ranskan säätiön alaisuuteen. SHAREDin tehtävänä oli tukea ammatillista integraatiota ja työllistyvyyttä edistämällä pääsyä yleissivistävään koulutukseen sekä digitaalisten taitojen kehittämistä.

SHARED on tukenut paikallisia järjestöjä ranskankielisissä maissa, joissa Webhelp toimii. Vuonna 2019 Webhelp aloitti koordinointiprojektin paikallisten yhdistysten tunnistamiseksi kussakin maassa ja avasi työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisprojekteihin. Viimeisten viiden vuoden aikana SHARED on auttanut 15 yhdistystä kahdeksassa maassa, mikä on antanut yli 2 000 ihmiselle mahdollisuuden hankkia tarvittavat tiedot ja taidot paikallisille työmarkkinoille pääsemiseksi.

Kansainvälinen tehtävä: Think Human -säätiö

SHAREDin menestys Webhelp-maailman ranskankielisessä osassa antoi mahdollisuuden kuvitella vielä merkittävämpi vaikutus ja torjua eriarvoisuutta yli 50 maassa, joissa Webhelpin sivukonttorit sijaitsevat.

Tammikuussa 2020 Webhelp perusti osakkeenomistajiensa sekä Webhelpin perustajan ja toimitusjohtajan Olivier Duhan kanssa ’Think Human’-säätiön edistämään tätä kehitystä maailmanlaajuisesti. Säätiöllä on samat tavoitteet kuin SHAREDilla, mutta sen kattavuus on paljon laajempi. Webhelpiläiset voivat nyt maailmanlaajuisesti edistää yrityksen ’People First’-sitoumusta tukemalla paikallisia hyväntekeväisyysaloitteita, olipa kyse sitten taloudellisesta, ajallisesta tai asiantuntemuksellisesta tuesta.

”Tämä säätiö on enemmän kuin hyväntekeväisyyttä, koska webhelpiläiset käyttävät aikaansa työskennellessään paikallisten yhteisöjen, alueellisten verkostojen ja kansallisten hallitusten kanssa luodakseen ammatilllisia mahdollisuuksia ihmisille. Olemme niin ylpeitä, että tällä globaalilla hyväntekeväisyysaloitteella on koko maailmanlaajuisen Webhelp-perheen tuki. ”

“Lisätietoja Think Human -säätiöstä luettavissa verkkosivustolla osoitteessa thinkhumanfoundation.org.