Yhdistämme asiakaskokemukset asiantuntijoiden prosessisuunnitteluun, jotta tietosuojapalvelut ja tietosuojan hallinta vastaavat asiakkaiden, heidän asiakkaidensa ja tietosuojavaltuutetun odotuksia.

Omat tiimit auttavat asiakkaitamme valvomalla GDPR tietosuojan ja tietosuojakäytäntöjen noudattamista työntekijöiden koulutuksessa, asiakkaiden tietosuojapyynnöissä ja tietovuotojen kriisinhallinnassa; kaikissa tarjoamissamme asiakaskontaktipalveluissa.

Tietosuojaratkaisumme:

Asiantuntijatiimit

Pätevät asiakastiimit varmistavat tietosuojaprosessien GDPR:n mukaisuuden. Monikieliset tietosuoja-asiantuntijat ratkaisevat rekisteröidyt pyynnöt nopeasti ja sovitulla tavalla. Tarjoamme täysin räätälöidyn tietosuojan hallinta ratkaisun asiakkaan valvontaohjelmiin ja tietosuojamenettelyyn perustuen.

Vakaat prosessit

Koko organisaation kattava erityinen tietosuojasisällön tiedonhallintaprosessi, joka sisältää täysin integroidut menettelytavat. Käytämme mielellämme asiakkaiden menettelytapoja toimiessamme asiakastiimien kanssa. Käytämme tarkkoja tapauksen hallintaprosesseja mukaan lukien rekisteröity henkilöllisyydentarkistus (asiakkaan tunnistaminen).

Erityisteknologia

Yksityiskohtaisella e-oppimisalustalla taataan, että työntekijät ymmärtävät GDPR vaatimukset ja noudattavat niitä. Tiketöintijärjestelmä valvoo tietopyyntöjen työnkulkua ratkaisuun saakka ja raportointipaneelista voidaan seurata GDPR-määräysten toteutumisastetta.

6

Tietosuojatiimi käyttää kuutta eri kieltä

100%

Lisäksi kaikki asiantuntijat puhuvat sujuvaa englantia

60%

nopeampi kuin tavallinen keskivertokoulutus (vähennetty koulutusaika)

Tuoreimmat uutisemme

Ei löytynyt mitään

Tuoreimmat uutisemme