Hoito-ohjeidennoudattamatta jättäminen

Monisairaiden kroonikkopotilaiden määrän kasvu luo merkittäviä lisäkuluja terveydenhuoltojärjestelmälle pääasiassa huonon hoitoon sitoutumisen takia: 50 % potilaista ei noudata lääkkeidensä käyttöohjeita. Hoitoon sitoutumisen kehittäminen on yksi tulevien vuosien tärkeimmistä tehtävistä, mikäli haluamme säilyttää terveydenhuoltojärjestelmiemme kestävyyden.

lorem ipsum

Globaali painelääkesektorilla

Lääketeollisuusyritysten on pärjättävä hallituksen terveydenhuollon kuluille asettamissa paineissa ja vähenevän kasvun trendissä: Euroopassa odotetaan 1-4 % kasvua seuraavien 5 vuoden aikana vs. 5 % kasvu viimeisten 5 vuoden aikana. Uudenlaisista ratkaisuista tulee pakko, jotta alan kestävä kasvu voidaan turvata.

lorem ipsum

Geneeristen lääkkeidenkilpailu

Geneeristen lääkkeiden kilpailu on uusi normi: 90 % nykyisistä maailman 20 huippulääkkeestä kilpailee geneeristä tai biologisesti samanlaista lääkettä vastaan vuoteen 2023 mennessä. Tästä aiheutuu 120 miljardin dollarin liikevaihdon menetys kehittyneillä markkinoilla (2019-2023).

lorem ipsum

Laatua lääketeollisuuteen

Perinteinen markkinointitapa, joka perustuu myyntiedustajien tekemiin tuote-esittelyihin, on nyt vanhentunut. Hallitukset, potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset odottavat lääkefirmojen tuovan myös lisäarvoa. Lisäarvopalvelut kuten potilastukiohjelmat ovat uusi odotettu malli.

lorem ipsum

Miksi me sovimme parhaiten

Tehokkuutemme

Luotamme konsultteihin, farmaseutteihin ja lääkäreihin, sairaanhoitajiin ja sertifioituihin lääke-edustajiin, joten meillä on pitkä kokemus tukiessamme asiakkaitamme heidän kehittyvillä markkinoillaan.

Laatumme

Yli 100 lääkealan yritystä, sairaalaa ja vakuutusyhtiötä luottavat kykyymme auttaa heitä kohtaamaan uudet haasteet: kasvattaa digitaalisen mainonnan osuutta, kohdata kilpailu geneeristen osapuolten suunnalta sekä kehittää innovatiivisia palveluita.

Innovaatiomme

Innovaatio on osa meitä. Suoramyynnin, hybridimarkkinoinnin ja potilastukiohjelmien pioneerina tavoitteemme on suunnitella uudenlaisia terveydenhoidon malleja. Innovaatiotuloksiamme parantaa 20 vuoden arvokas ranskalaisilta farmaseuteilta ja lääkäreiltä kerätty käyttäytymisdata. Se on mahdollistanut heidän mieltymyksiinsä sopivien, täysin muokattavien omien työkalujen ja hybridilähestymistavan luomisen.

Miksi me sovimme parhaiten

Luotamme konsultteihin, farmaseutteihin ja lääkäreihin, sairaanhoitajiin ja sertifioituihin lääke-edustajiin, joten meillä on pitkä kokemus tukiessamme asiakkaitamme heidän kehittyvillä markkinoillaan.

Yli 100 lääkealan yritystä, sairaalaa ja vakuutusyhtiötä luottavat kykyymme auttaa heitä kohtaamaan uudet haasteet: kasvattaa digitaalisen mainonnan osuutta, kohdata kilpailu geneeristen osapuolten suunnalta sekä kehittää innovatiivisia palveluita.

Innovaatio on osa meitä. Suoramyynnin, hybridimarkkinoinnin ja potilastukiohjelmien pioneerina tavoitteemme on suunnitella uudenlaisia terveydenhoidon malleja. Innovaatiotuloksiamme parantaa 20 vuoden arvokas ranskalaisilta farmaseuteilta ja lääkäreiltä kerätty käyttäytymisdata. Se on mahdollistanut heidän mieltymyksiinsä sopivien, täysin muokattavien omien työkalujen ja hybridilähestymistavan luomisen.

Ratkaisumme, jotka tukevat sinua

Puhutaansinusta

Ota yhteyttä

Hei,valmiina aloittamaan keskustelu!

Texte alternatif

Puhutaansinusta

Ota yhteyttä