Beheerst Beloningsbeleid Webhelp

Webhelp Nederland B.V. beschikt over een vergunning om te mogen adviseren en bemiddelen in de zin van artikel 2:75 resp. 2:80 van de Wet op het financieel toezicht (WFT).

Deze vergunning stelt ons in staat om te adviseren en bemiddelen voor banken en zorgverzekeraars.

Conform de WFT is Webhelp verplicht een beheerst beloningsbeleid te hanteren en (de belangrijkste elementen uit dit beloningsbeleid) te publiceren op haar website.

Middels dit document informeren wij u over het bij Webhelp gehanteerde beloningsbeleid.