Hercertificering FSQS-NL 

We zijn trots te kunnen vermelden dat Webhelp FSQS (Financial Services Qualification System) opnieuw gecertificeerd is in Nederland. Hiermee toont Webhelp Nederland aan dat het voldoet aan de wettelijke eisen en compliance standaarden en een betrouwbare partner is binnen de financiële sector. 

FSQS-NL van Hellios bestaat uit een netwerk van Nederlandse financiële instellingen, zoals banken of verzekeraas, die samenwerken om één standaard te creëren voor de toenemende complexiteit van informatie. Door middel van de FSQS-NL certificering kunnen deze instellingen bij toezichthouders aantonen dat hun leveranciers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.   

De weg naar de certificering

Om FSQS-NL gecertificeerd te worden moet je als organisatie een aantal stappen doorlopen. In de eerste fase wordt er een profielschets gemaakt. Hierin wordt basisinformatie opgevraagd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het security, finance en legal, customer treatment. Daarna volgt fase twee. Er wordt een meer gedetailleerde vragenlijst ingevuld met benodigde informatie. Tot slot kan er in de derde fase nog een on site assessment plaatsvinden.   

Met het behalen van de certificering toont Webhelp Nederland aan dat het voldoet aan alle kwalificaties omtrent compliance en naleving van de regelgeving en gedragscodes. Dit is een belangrijke graadmeter voor bedrijven in de financiële sector, maar ook een positief signaal voor alle andere organisaties.   

To find out more about this topic