Op woensdag 12 april vond de ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst tussen Webhelp Suriname en de Kinderuniversiteit Suriname. Jo-Ann Monsels, oprichtster en voorzitter van de Kinderuniversiteit en Webhelp directeur Frank Meijer hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor drie jaren, met de mogelijkheid tot verlenging.

De Kinderuniversiteit, die twee jaar geleden werd opgericht, heeft als doelstelling wetenschap en technologie introduceren bij kinderen van 6 tot 12 jaar, om zodoende vroegtijdig hun interesse te wekken voor hoger onderwijs en doorstuderen. “We zijn superblij dat Webhelp aan boord is als ‘vriend van de Kinderuniversiteit’ omdat deze samenwerking bijdraagt aan verduurzaming van dit concept in Suriname”, zegt Monsels. De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat Webhelp naast financiële ook materiële ondersteuning zal bieden en helpen faciliteren van de ‘kindercolleges’. De Kinderuniversiteit heeft als duurzame missie aanwakkeren van het kritisch en creatief denkvermogen bij kinderen. “Zo willen we op een informele manier het leren bij hen sterk stimuleren. Wij vinden dat zij ook buiten hun schooltijd weet moeten hebben van doorstuderen.”

Gedeelde visie
Dit sluit aan bij de visie en doelstelling van Webhelp Suriname, met 1.200 werknemers de grootste speler binnen business process outsourcing-industrie (BPO) in ons land. Daarbij gaat het om de uitbesteding (outsourcing) van de klantenservice en klantencontact door grote Nederlandse organisaties in de retail, media, finance, utilities en public markt. Webhelp Suriname is de offshore locatie van Webhelp Nederland, dat deel uitmaakt van de wereldwijde Webhelp Group met 160.000 medewerkers in 65 landen. Het klantenservicewerk wordt steeds complexer waarbij het gaat om taal, snel analyseren en zelfstandig besluiten nemen. “Bij de Kinderuniversiteit wordt nieuwsgierigheid, creatief zijn en kritisch nadenken vroeg aangeleerd”, zegt Frank Meijer, algemeen directeur van Webhelp Suriname. “Als groeiend BPO-bedrijf is het voor ons belangrijk dat dit binnen het onderwijs wordt gestimuleerd.”

Verdere toekomst
Dankzij de goede beheersing van de Nederlands taal doet Suriname het goed als dienstverlenend land in de BPO-branche, die lokaal naar verwachting de komende jaren zal uitgroeien naar zo’n 10.000 arbeidsplaatsen. “We kijken naar de verdere toekomst”, zegt Meijer. “We hebben hier een prachtige industrie opgebouwd maar het wordt een probleem als er onvoldoende aanwas van goedgeschoolden zal zijn. Vandaar dat wij de Kinderuniversiteit als initiatief belangrijk vinden voor Suriname in het algemeen, het is heel vernieuwend.” De Kinderuniversiteit heeft al nauwe samenwerking met de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie (met name het Lala Rookh Museum) en UNASAT, die ruimtes bieden voor de fysieke kindercolleges. Bij de Kinderuniversiteit hebben inmiddels ruim 1.700 kinderen een kindercollege gevolgd en per deelcollege worden maximaal 25 kinderen toegelaten. Het streefdoel voor dit jaar is dat er 3.600 kinderen worden bereikt. Het was Webhelp die toenadering zocht voor de samenwerking. “Het is een verademing dat een bedrijf op ons afstapt in plaats van omgekeerd” zegt Monsels. “We hebben toegewijde medewerkers. Wij zien dit ook als een schouderklopje. Dit is de beloning voor de passie van ons team.”

Financieel laagdrempelig
Het inschrijfgeld per kind bedraagt SRD 100 per kindercollege in Paramaribo. Op scholen in districten worden de kindercolleges gesponsord aangeboden. Dit zijn mobiele kindercolleges waar individuele leerlingen geen eigen geldelijke bijdrage leveren. Maar door de koersontwikkeling wordt het een steeds grotere uitdaging om de financiële drempel laag te houden voor kinderen uit alle sociaal- economische klassen. “Deze samenwerking betekent dat we ons inschrijfgeld niet hoeven te verhogen, waardoor we minder uitval zullen hebben van kansarmere deelnemers”, zegt voorzitter Monsels verheugd. “De financiële laagdrempeligheid vergroot de toegankelijkheid van onze kindercolleges in Paramaribo en de ‘mobiele kindercolleges’ op scholen in de districten voor al onze leeftijdsdoelgroepen. Daarnaast is het heel belangrijk dat we een duurzaam initiatief zijn. Deze samenwerking met Webhelp draagt daaraan een behoorlijk steentje bij”, aldus Monsels.