“Het in evenwicht brengen van het proces, het traject van de klant, het bedrijfsmodel, de technologie en de mensen, om een robuuste, duurzame transformatie te realiseren en tegelijkertijd te anticiperen op schaalvergroting, het beperken van de risico’s en het handhaven van het bestuur, zijn vaak overweldigend, maar essentieel voor het succes.
Onze aanpak richt zich op:

Klantervaring

Wat is de werkelijke reis die onze klanten maken? Wat wordt er van ons verwacht en hoe bereiken we dit?

Reis en proces

Hoe creëren we waarde?

Locaties, functies en teams

Onderzoeken van het netwerk van sites, hoe we het werk aan hen toewijzen en hoe we het beste teams kunnen ontwerpen.

Technologie en infrastructuur

Hoe ondersteunen technologie en fysieke faciliteiten de waardecreatie?

Mensen, cultuur en organisatie

Creëren we consequent waarde voor de klant en de organisatie? Wat is de cultuur van de organisatie en hoe beïnvloedt dit onze prestaties?

Managementkader

Hoe worden we geleid om waarde te creëren? Hoe effectief worden beslissingen genomen en hoe managen we risico’s? Wanneer iedereen het stappenplan en de vereiste termijnen begrijpt, nemen functies de verantwoordelijkheid om hun eigen aspect van de verandering in de samenwerking voort te stuwen en zo op tijd en binnen het budget te leveren”.

73%

van de projecten zijn niet echt transformerend.