Dårlig overholdelseav behandling

Antall pasienter med multikroniske sykdommer øker, og genererer store kostnader i helsesektoren, hovedsakelig på grunn av dårlig overholdelse av behandlingen. 50 % av pasientene overholder ikke reseptene sine. Forbedring av overholdelse er en av nøkkelfaktorene i kommende år hvis vi vil opprettholde bærekraften i helsesektoren.

lorem ipsum

Globalt presspå farmasøytsektoren

Farmasøytselskaper må leve med press fra myndighetene om å begrense kostnader i helsesektoren og synkende veksttrender: 1–4 % forventes i Europa i de neste 5 årene, mot 5 % for de siste 5 årene. Innovative tilnærminger vil bli obligatoriske for å kunne sikre bærekraftig vekst i bransjen.

lorem ipsum

Konkurranse frageneriske legemidler

Konkurranse fra generiske legemidler har blitt vanlig: 90 % av de topp 20 medisinene i verden vil konkurrere mot generiske legemidler eller biologisk tilsvarende medisiner innen 2023, noe som vil føre til et inntektstap på 120 milliarder $ i industrilandmarkeder (2019–2023).

lorem ipsum

Mer ennpille-tilnærming

Tradisjonelle markedsføringstilnærminger basert på agentpresentasjoner av produktegenskaper er nå gammeldags. Myndigheter, pasienter og helsepersonell forventer alle at farmasøytselskaper skal besørge merverdistøtte. Merverdistøttetjenester som pasientstøtteprogrammer er den nye forventede modellen.

lorem ipsum

Hvorfor vi er den perfekte match

Vår effektivitet

Vi setter vår lit til rådgivere, farmasøyter og leger, sykepleiere og sertifiserte medisinrepresentanter. Vi har lang erfaring med å støtte kundene våre i deres fremvoksende markeder.

Vår kvalitet

Mer enn 100 farmasøytselskaper, sykehus og forsikringsselskaper stoler på vår evne til å hjelpe dem med å imøtekomme nye utfordringer: økning av digital markedsføring, konkurranse fra generiske aktører og utvikling av innovative tjenester.

Vår innovasjon

Innovasjon er en del av vårt DNA. Vi er pionerer innen direktesalg, blandet markedsføring og pasientstøtteprogrammer, og tar sikte på å designe nye helseomsorgsmodeller. Vår historie med innovasjon forsterkes av 20 år med verdifulle adferdsdata innsamlet fra franske farmasøyter og leger. Dette har gjort at vi har kunnet lage helt egendefinerte verktøy og en hybridtilnærming i henhold til preferansene deres.

Hvorfor vi er den perfekte match

Vi setter vår lit til rådgivere, farmasøyter og leger, sykepleiere og sertifiserte medisinrepresentanter. Vi har lang erfaring med å støtte kundene våre i deres fremvoksende markeder.

Mer enn 100 farmasøytselskaper, sykehus og forsikringsselskaper stoler på vår evne til å hjelpe dem med å imøtekomme nye utfordringer: økning av digital markedsføring, konkurranse fra generiske aktører og utvikling av innovative tjenester.

Innovasjon er en del av vårt DNA. Vi er pionerer innen direktesalg, blandet markedsføring og pasientstøtteprogrammer, og tar sikte på å designe nye helseomsorgsmodeller. Vår historie med innovasjon forsterkes av 20 år med verdifulle adferdsdata innsamlet fra franske farmasøyter og leger. Dette har gjort at vi har kunnet lage helt egendefinerte verktøy og en hybridtilnærming i henhold til preferansene deres.

Våre løsninger til støtte for deg

La oss snakkeom deg

Kontakt oss

Hei, klar til å starte samtalen!

Texte alternatif

La oss snakkeom deg

Kontakt oss