​ Vi setter menneskene først

Mennesker 

“Å gjøre virksomheten mer menneskelig” betyr at vi tar svært godt vare på våre folk og forplikter oss dessuten aktivt til å bygge et mer mangfoldig selskap i alle aspekter. Dette omfatter også å støtte lokalsamfunnene våre og å fremheve suksessen til Webhelpere fra alle bakgrunner.

Viktige tiltak:

 • Impact Sourcing – Rekruttering, opplæring og utvikling på en annen måte
 • Les mer om vårt Impact Sourcing-initiativ med Harambee i Sør-Afrika i denne artikkelen “Changing Lives in South Africa: Advisors in their own words”
 • Å øke bevisstheten om mangfold og inkludering gjennom spesifikke handlinger om kultur, kjønn, evner og generasjonsmangfold
 • Gjennomtenke våre måter å arbeide for å inkludere mangfold
  Ta vare på medarbeiderne våre ved å støtte fysiske og mental velvære hos alle Webhelpere gjennom vårt globale WebHEALTH-program

Planeten vår

«Å gjøre virksomheten mer menneskelig» betyr at vi tar vare på den verden vi lever i, ved gjensidig respekt mellom planeten og menneskene som lever og trives her. Vi tar vare på planeten ved å endre måten vi går på jobb, måten vi håndterer kontorbyggene våre på og måten vi forbruker ressurser på kontorene våre.

Vi tror at økonomisk vekst og et bærekraftig miljø går hånd i hånd. Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel ved å designe en driftsmodell med høye bærekraftsstandarder.

Viktige tiltak:

I hvert av Webhelp-landene er aksjonsgrupper allerede på plass for å redusere karbonavtrykket vårt gjennom initiativer som:

 • Ansvarlig innkjøp og forbruk
 • Gjenbruk, resirkulering og begrensning av avfall
 • Pendle på en smartere måte
 

​​ Vi tar vår del av GREENHELP

Webhelpers - Farhad green

Rettmessig drift av virksomheten

 

Fremskritt

«Å gjøre virksomheten mer menneskelig» betyr at vi respekterer og tror på menneskelig integritet ved å forplikte oss til høye etiske standarder overfor oss selv og andre. Vi gjør dette gjennom etiske retningslinjer, respekt for personvern og gjennom forventninger til våre kunder og leverandører. Integritet er og har vært kjernen i våre verdier siden oppstarten av Webhelp.

Viktige tiltak:

  • Etisk forretningsvirksomhet med kontroll og styring gjennom IT-verktøy, policyer og personvern
  • Utvikling av bærekraftige partnerskap sammen med kunder og leverandører i henhold til de samme atferdsreglene som vi selv har på Webhelp.
  • Støtte oppstartsbedrifter i å bygge sin bærekraftstilnærming gjennom vår dedikerte virksomhet «The Nest by Webhelp»

Etiske retningslinjer

Think Human
Foundation

Think Human Foundation ble opprettet i 2020. Den er dedikert til utdannings- og integreringsinitiativer i de ~ 40 landene der Webhelp Group opererer

De tre viktigste områdene der vi vil fokusere vår lokale støtte:

 • Å skape like muligheter for tilgang til utdanning
 • Bekjempelse av sosiale hindringer gjennom integrering
 • Overføring av digitale ferdigheter

Stiftelsen vil motta et årlig kapitalfond fra konsernaksjonærene samt Webhelp-grunnleggerne. I tillegg får alle våre Webhelpere også få muligheten til å bidra til stiftelsen. I tillegg til disse vil vi også tilby våre kunder muligheten til å støtte via et system for avrunding av fakturaer.

Think Human ESG

Utdannelse og integrering

Vi er helt akkrediterte

Våre globalt anerkjente utmerkelser betyr at din virksomhet og kundene dine er i trygge hender.

Vi er helt akkrediterte

Våre globalt anerkjente utmerkelser betyr at din virksomhet og kundene dine er i trygge hender.