Personvernforordningen og juridiske tjenester

Vi kombinerer kundeopplevelser med profesjonell prosessdesign, slik at personverntjenester er i henhold til forventningene til våre oppdragsgivere, kundene deres og datatilsyn.

Dedikerte team støtter våre oppdragsgivere ved å håndtere deres samsvar med GDPR og retningslinjer for personvern på tvers av ansattopplæring, forespørsler om kundedatabeskyttelse og krisehåndtering for datalekkasjer – i alle kundekontakttjenestene vi tilbyr.

Vår tilnærming til retningslinjer for personvern:

Ekspertteam

Kvalifiserte kundeteam sikrer at alle retningslinjer for personvern er i samsvar med GDPR. Våre flerspråklige eksperter på personvern løser raskt forespørsler om registrering og retningslinjer. Vi tilbyr en fullstendig skreddersydd løsning, basert på oppdragsgivernes compliance-programmer og retningslinjer for personvern.

Robuste prosesser

En spesifikk kunnskapsbehandlingsprosess, for personverninnhold over hele organisasjonen, gir helt integrerte retningslinjer. Vi tilpasser oss stadig slik at vi kan overholde retningslinjene til våre oppdragsgivere med våre driftsrettede kundeteam. Grundige saksbehandlingsprosesser inkludert autentisering av dataemneidentitet (KYC) tas i bruk. ​

Spesialistteknologi

En detaljert e-læringsplattform sikrer at våre medarbeidere forstår og overholder GDPR-krav. Et ærendehåndteringssystem sikrer arbeidsflyten fra registreringsforespørsler til løsning, og våre dashbord gir innsikt og rapportering om GDPR-compliance.

6

språk støttet av elt helt dedikert personvernteam

100%

eksperter snakker også flytende engelsk.

60%

raskere enn standard gjennomsnittlig opplæring (redusert opplæringstid)

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Online betalingsløsninger

Vi hjelper deg med å definere og bygge betalingsstrategi på nett. Du vil dra fordel av våre løsninger som dekker begge betalingsmetoder og betalingsvilkår. Å jobbe med Webhelp gir deg tilgang til vår White Label-faktureringsløsning, og våre purrings- og risikohåndteringstjenester, takket være vårt:

Ekspertteam

  • Betalingsspesialistteam som designer din egen B2B nettbetalingsstrategi
  • Nettverksentre som dekker 35 land i Europa og Nord-Amerika

 

Robust Process

  • Utrulling av betalingstjenester for bedriften din med et sikret tremåneders prosjekt
  • Forretningsprosesser fullstendig tilpasset B2B
  • Europeisk lisens for betalingsinstitusjoner levert av ACPR og ISO 27001-sertifisert

 

Spesialistteknologi

  • Grunnleggende integrering med de viktigste nettsideløsningene for markedsplasser og e-handel
  • Fullstendig global API-løsning, fakturering, purring og kredittforsikring
  Snakk med oss i dag om våre tjenester for B2B-markedsplasser og betalingstjenester.

35+

år med erfaring innen betaling

1.5

milliarder euro i inntekt per år

1000

personer ansatt i betalingstjenester hos Webhelp

35

land dekket

1

betalingsinstitusjon – ACPR-lisens

1

inkassobyrå

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Seneste nyheter


Pasientstøtteprogrammer

Pasientstøtteprogrammer har vist seg å være et sterkt kort for farmasøytbedrifter som må besørge preferanser blant helsearbeidere, øke overholdelse av behandling og samle inn sanntidsdata som hjelper dem med å opprettholde prisnivået.

Som initiativtaker til pasientstøtteprogrammer i Frankrike bringer Patientys, et datterselskap til Webhelp Medica, et unikt ekspertisespekter som kombinerer kunnskapene til helsearbeidere med spesifikt utviklede verktøy for å bygge og bruke de programmene.

Våre partnere tror på det vi gjør takket være vårt engasjement og vår integritet. Ved å holde ord og konfrontere utfordringene til oppdragsgiverne våre har vi opprettet strategiske langtidspartnerskap og hjulpet oppdragsgiverne våre med å forbedre tjenestene og maksimere pasientresultater

http://www.patientys.com/patientys-english/

Vår troverdighet er basert på

Folkene våre
• 25+ helsearbeidere som designer og implementerer programmene for helsevesenet
• 40+ eksterne sykepleiere, farmasøyter og leger
• Et nettverk med 500 helsearbeidere for feltoperasjoner

Våre prosesser

• Blanding av sykepleiere i felten og eksterne sykepleiere
• Ledelse med helsearbeidere
• Robust kvalitets- og PV/AE-behandlingssystem

Våre systemer

• Helt tilpassbare egne verktøy
• Bruk av PRO for å maksimalisere sanntidsdata
• Sertifiserte helsedataservere

40+

terapeutiske områder og indikasjonserfaring med relevante business case.


Services - Level 4 - Farmasøytisk markedsføring og salg

Igjennom årene har vi støttet mangfoldige helsevirksomheter med verdibasert drift og å levere enestående kundeopplevelser.
Vi øker salg i apoteker med våre tilnærminger ved å kombinere telesales, feltrepresentanter og e-læring.
Vi markedsfører medisin i multikanals engasjementsprogrammer med en smart blanding av distanseteam og feltteam.
Vi bruker vår kvalifiserte database og egenutviklede verktøy til å personalisere alle kontakter, optimalisere resultater og redusere kostnader.
Vår internasjonale tilstedeværelse gir store muligheter når det gjelder språk og kostnader (lokal, nearshore, offshore).

Folkene våre

• 30+ helsearbeidere som designer og implementerer bærekraftige programmer for helsevesenet
• Mer enn 130 key account-managere som interagerer med helsearbeidere i felten
• Et erfarent kvalitetshåndteringsteam som garanterer juridisk compliance for alle programmer
• 30 + MSL-er

Våre prosesser

• Offisiell sertifisering for medisinsk markedsføring
• Robust kvalitetshåndteringssystem i legemiddelovervåkning PV/AE som sikrer rask innsamling, deteksjon, vurdering, overvåking og forebygging av eventuelle bivirkninger fra medisiner
• IKT-infrastruktur som er fullt sertifisert og sikret for personvern i helsevesenet

Våre systemer

• 20 år med verdifulle data om preferanser og adferd for dem som jobber på apotek og i helsesektoren
• Egne verktøy som kan tilpasses oppdragsgiver
• Omnikanalopplevelse som gir muligheten til å engasjere helsearbeidere i alle typer medier

100+

CUSTOMERS

35

COUNTRIES

240+

DEDICATED PROGRAMS

2M+

CONTACTS WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS EACH YEAR (FACE TO FACE, HYBRID PROMOTION, CALLS)


Kjenn din kunde-tjenester (KYC)

Vi kan tilby enten en full BPO-tilnærming til kundene, takket være våre KYC-eksperter som jobber i systemet deres, eller med en administrerte tjenester-tilnærming som kombinerer en proprietær «Ende til ende»-plattform og KYC-eksperter for skreddersydd KYC.

Vår tilnærming til KYC-tjenester:

Ekspertteam

Et utvalg kompetente agenter opererer på over 25 språk, behandler over to millioner dokumenter i gjennomsnitt per måned. Vi gir våre oppdragsgivere en grundig kontoadministrering og en dedikert prosjektleder ved bruk av en fleksibel driftsmodell for både SAAS og BPO.

Robuste prosesser

Med dokumentbehandling døgnet rundt og fleksibel SLA har vi en dokumentert metodologi som lanserer kundeprosjekter innen sju uker, med skreddersydde løsninger som kan tilpasses spesifikke kundeadministrasjonsregler.

Spesialistteknologi

Vår plattform kombinerer automatisert og menneskelig dokumentverifisering og bruker en enkel API-integrering som tilbyr fleksibilitet og skalerbarhet samt liverapporter og lett tilgjengelige dashbord som gir nyttig samfunnsinnsikt.

400+

medarbeidere

25+

språk

2m+

millioner dokumenter behandlet hver dag

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Håndtering av juridiske krav

Arbeidet til vårt forliksteam er variert, komplekst og utfordrende. Vi støtter oppdragsgiverne våre ved å ha personer med de riktige ferdighetene, samt støtte og verktøy for å effektivt håndtere saker for oppdragsgivere og kunder, med høykvalitets saksbehandling. Vi håndterer over 10 000 nye saker i året samtidig som vi praktiserer strikt samsvar, vi har svært få klager og positive poengsummer på Net Promoter fra kunder.
Vår tilnærming til håndtering av juridiske krav:

Ekspertteam

Et forliksteam i verdensklasse rekrutteres spesifikt for evner, egenskaper og dyktighet. De gjennomgår et grundig opplærings- og utviklingsprogram, støttet av coaching på toppnivå fra eksperter på fagområdet og en seks måneders vei til kompetanse, som sørger for en høy grad av kundetilfredshet. Mer enn én tredjedel av våre team-medlemmer har over tre års erfaring med juridiske tjenester.

Robuste løsninger

Vi tilbyr dokumenterte løsninger for håndtering av organisasjonssaker og erstatningskrav utviklet i samarbeid med tjenestekrav fra oppdragsgivere og ønsket kundereiseopplevelse. Som en multinasjonal organisasjon tar vi i bruk en rekke metodologier, prinsipper, retningslinjer og praksiser for å levere enhetlige løsninger for oppdragsgivere. Rekkevidden vår er global.

Teknologibasert

Vår evne til å bruke klientbaserte teknologiplattformer i tillegg til å tilby eller integrere et utvalg teknologiløsninger som er best i klassen, gjør at vi kan optimalisere kunderesultater, samtidig som vi sikrer enhetlighet og effektivitet i hele kundelivssyklusen.

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Digital teknologi Services

Vi hjelper virksomheten din med å få tilgang til teknologiene og ekspertisen du trenger for å få full nytte av de digitale transformasjonene som skjer nå og i morgen.

Takket være vår løsningsarkitektur kan vi hjelpe deg med å forbedre kundeopplevelsen.

Digital ekspertise

• Programvareeksperter som utvikler programvare og arkitektur designet til behovene dine
• Analytikere og ingeniører som gir support til dine digitale tjenester og produkter.
• Dyktige konsulenter som kan forvandle dine digitale opplevelser og brukeropplevelser

Multikanalmuligheter

• Nettside- og mobilappdesign og -utvikling
• Samtaleplattformer og interaktive plattformer
• Tilkoblede enheter og «Internet of Things»-produkter og -støtte

Verktøy og teknologi

• Hurtig utvikling og utrulling med fleksibel metodologi
• Ekspertise i nettteknologi: .Net, Java, PHP, RPA, Magento, React, Angular, Symfony
• Ekspertise i mobilteknologi: iOS (Swift), Android (KOTLIN), Hybrid (REACT NATIVE, FLUTTER) (1000)

15+

år med programvareutviklingsprosjekter

100+

oppdragsgivere

250

utviklere, forretningsanalytikere og prosjektledere

700+

prosjekter Fleksibel metodikk

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Automatiseringstjenester

Ved å implementere våre automatiseringstjenester vil du dra fordel av forbedrede SLA-er (service-level agreement / tjenestenivåsavtale), forbedret kundetilfredshet og redusert kostnad per kontakt.

Dokumenterte scenarioer

• Erstatning av tradisjonelle IVR-er med tale-IVR-er (interaktiv stemmerespons)
• Implementering av selvbetjeningsscenarioer med stemme-AI for å redusere volumet av samtaler som sendes til kontaktsenteret
• Automatisering av lavverdikontakter digitalt med chatboter eller mailboter
• Automatisering av repetitive oppgaver med bemannet og ubemannet robotisert prosessautomatisering (RPA)
• Bruk av maskinoversettelser for å overvinne språkbegrensninger
• Automatisering av samtalekategorisering og logging for å redusere AHT (average handle time / gjennomsnittlig håndteringstid)

En stor portefølje med teknologi og partnere

• En blanding av teknologi på stedet (Telecats, Pitech+) og tredjepartsløsninger, men alltid ved å ta i bruk nyeste teknologi.
• Skreddersybare scenarioer som er spesiallaget for å passe bedriftsprosessen din
• Maskinoversettelsesteknologi for å bruke innovative driftsmodeller
• Dekning for flere språk og bransjer

Ende-til-ende-løsningshåndtering:

• Talentsentre med sertifiserte løsningseksperter
• 500+ IT-spesialister som bygger og kjører løsninger
Snakk med oss i dag om våre automatiseringstjenester.

20%

av interaksjon mellom en kunde og en rådgiver kan automatiseres

Up to45sec

Opptil 45 sekunder med AHT-reduksjon observert takket være automatisering av kunde-/rådgiversamtalen

Up to30%

Opptil 30 % kostnadsreduksjon ved å implementere maskinoversettelser for å dekke dyre språk eller språk som er vanskelige å outsource.

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Kontaktsenterteknologi

Våre teknologiske løsninger leverer en enhetlig kø som lar rådgivere arbeide på tvers alle kanaler (inkludert digitale kanaler), en 360° kundevisning, selvbetjening, «gamification», integrasjon med din CRM slik at dine data er trygge til enhver tid, og mange flere avanserte funksjoner.
Siden det ikke er mulig å finne én løsning for alle, vil du få en helt spesiallaget IT-løsning designet av våre konsulenter slik at den kan drive alle dine kundeopplevelsesprosesser.

Fleksibel plattform

• Én sentral omnikanals-plattform
• 9+ tilleggsfunksjoner i tillegg til kjerneløsningen:
• Webhelps tilpasningstjenester som imøtekommer dine bedriftsbehov

Teknologinettverk:

• Vi kombinerer vår interne IP med en rekke strategiske og registrerte partnere.
• Alle teknologier støttes og leveres av Webhelps ekspertteam
• Forhåndsbygde tilkoblinger for rask utrulling

• Åpen API for å muliggjøre integrering med eldre systemer eller skyapplikasjoner (informasjonssystemer, CRM-plattform osv.)

Ende-til-ende-løsningshåndtering:

• Fullt design, bygde og håndterte tjenester til din skreddersydde omnikanalplattform
• En samling talenter med sertifiserte løsningseksperter
• 1000+ IT-spesialister som håndterer din kontaktsenterløsning
Snakk med oss i dag om din neste «Kontaktsenter som en tjeneste».

1+

kjerneplattform for omnikanals kontaktbehandling

9

forhåndsintegrerte ekstrafunksjoner

100%

skreddersybare funksjoner i henhold til dine bedriftsbehov

Up to20%

forbedring i effektivitet med Webhelp CCAAS (Contact Centre As A Service / Kontaktsenter som en tjeneste)

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Transformasjonsprogrammer

Å balansere prosess, kundereise, driftsmodell, teknologi og mennesker for å levere robust, bærekraftig transformasjon samtidig som man foregriper skala, reduserer risiko og vedlikeholder styring, er ofte overveldende, men avgjørende for suksess.

Vår tilnærming fokuserer på:

Kundeopplevelse

hva er den egentlige reisen våre kunder skal ta? Hva forventes av oss fra kundens side, og hvordan oppnår vi dette?

Kundereise og prosess

hvordan skaper vi verdi?

Lokasjoner, funksjoner og team

undersøkelse av nettverk av steder, hvordan vi gir arbeid til dem og hvordan vi best designer team.

Teknologi og infrastruktur

hvordan støtter teknologi og fysiske fasiliteter opprettelse av verdi?

Personer, kultur og organisasjon

oppretter vi konsekvent verdi for kunde og organisasjon? Hva er organisasjonskulturen, og hvordan påvirker det ytelsen vår?

Rammeverk for ledelse

hvordan drives vi til å skape verdi? Hvor effektive er avgjørelsene som tas, og hvordan håndterer vi risikoer?

Når alle forstår tidsplanen og nødvendige tidslinjer, tar funksjonene ansvar for å drive sine egne deler fremover i samarbeidet og dermed levere i tide og i henhold til budsjettet.

73%

av prosjektene kan ikke betraktes reell transformasjon