Omvendt logistikk

Plattformen vår «»forlenget søknad om motsatt logistikk (EARL)»» gir sanntidsinnsikt i statusen til alle serviceforespørseler samt lagerbeholdning og arbeidsordrer for alle servicesentre.

Med ett enkelt samlet dashbord kan du ikke bare holde kundene dine informert, men det hjelper deg også med å identifisere muligheter til forbedringen i prosessen.

Folkene våre

• 10+ års erfaring
• 20+ servicesentre koblet til EARL, som har ført 35 000+ retursaker håndtert per år
• Dedikert systemutviklingsteam for EARL-utrulling
• Fleksibelt forslag – som en frittstående tjeneste eller som del av en kommersiell assistanse- eller teknisk kundestøtte-løsning

Vår prosess

• Automatisering av garantiregler og servicescenarioer gir informasjon i sanntid til kunder om deres garantirettigheter.
• Helt selvbetjent prosess for VIP-handelspartnere via en nettportal som gjør forespørsler for flere produkter enklere
• Tjenesteforespørsler behandles via en nettapp og er helt automatisk

Vårt system

• EARL sammenkobler dine systemer for frontline-CRM og back-end-servicesenter
• Integrering av servicesentre gjennom et xml-grensesnitt og nettjenester
• Dashbord gir informasjon om partnernettverket ditt, åpne serviceforespørsler, lagerbeholdning, osv.

Våre tjenester hjelper deg med å:

• Integrere dine service- og reparasjonsprosesser og dermed forbedre CX
• Økt effektivitet og kostnadsreduksjon over hele verdikjeden for reparasjoner og garantisaker
• Dedikerte nettportaler for viktige handelspartnere reduserer etterspørselen i kontaktsenteret

Forbrukerelektronikkalder

Forbrukerelektronikkalder:
– 62 % vekst i forbrukerelektronikkmarkedet til 2023, til et marked på 400 milliarder.
En rask økning i ibruktaking av forbrukerelektronikk (CE) drevet av en økning i den globale middelklassen, spesielt innen:
o Smarttelefoner
o Nettbrett
o TV
o Andre oppkoblede produkter / smartprodukter

Kunden endrer til verdi

Kunden endrer til verdi:
– 20 % reduksjon i inntekt per bruker innen 2023
Forbrukere endrer til verdi i stedet for å velge basert på grensesprengende og ny teknologi

Kostbare reparasjonsprosesser

Kostbare reparasjonsprosesser:
– 20 % av produktreturer i CE-markedet
I et segment der inntreden av nye merker er konstant og kundene i økende grad ser etter verdi, vil det medføre et press på marginene. Å redusere kostnadene for reparasjon- og garantihåndtering er en nøkkelfaktor for forbrukerelektronikksektoren

Møt våre eksperter

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Hei,
klar til å starte samtalen!

Texte alternatif

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Teknisk støtte og Helpdesk-støtte

En vellykket Helpdesk kombinerer de riktige verktøyene og effektive prosessene med dyktige og kunnskapsrike medarbeidere for å lage problemfrie brukeropplevelser, og det er akkurat det Webhelp handler om.

Vi leverer skreddersydde tekniske løsninger og Helpdesk-løsninger som samler alle disse elementene for å gi økonomisk verdi for oppdragsgivere og flotte erfaringer for brukere. Våre Helpdesk-spesialister har ikke bare opplæring i service, vi gir dem også avanserte tekniske egenskaper som gjør dem svært kompetente når det gjelder å raskt løse forespørsler ved første kontakt.

Folkene våre:

• Flerspråklig support med 25+ språk
• Over to millioner forespørsler/hendelser behandlet i måneden
• Global støtte døgnet rundt
• Fleksible driftsmodeller som gir eksakte eller integrerte team avhengig av behov

Våre prosesser:

• ITIL-samsvar som etablerer kontinuerlig forbedring
• Skreddersydd eierskap for saksbehandling som sikrer ansvar for å finne en løsning
• Overvåkning døgnet rundt og rask tilgjengelighet for respons på hendelser

Våre systemer:

• Skreddersydde dashbord som gir full synlighet for tjenestetilbydere og årsaksdrivere for forespørsler
• Mulighet til å jobbe med eksisterende oppdragsgiversystemer for å akselerere utrulling
• Digitale og automatiserte løsninger som optimaliserer selvbetjent ibrukstaking
• Kundespesifikke, omnikanalsløsninger
• Virtuelle støtteassistenter for å øke produktiviteten

A successful Helpdesk combines the right tools and efficient processes with skilled and knowledgeable personnel to create flawless user experiences and that’s exactly what Webhelp is all about. ​

We deliver tailored Technical and Helpdesk Solutions that bring all of these elements together to add economic value for clients and great experiences for users. Our Helpdesk specialists are not only trained in service, we also instil advanced technical skills which makes them highly competent in swiftly resolving inquiries with first-time contact. 

Our people: 

 • Multilingual support with 25+ languages
 • Over two Million tickets/incidents processed per month
 • 24/7 consistent global coverage
 • Flexible operating models that provide exact or integrated teams depending on the need

Our processes:

 • ITIL compliant which establishes continuous improvement 
 • Customised ticket-ownership which ensures accountability of resolution
 • 24/7 monitoring and rapid response availability for incidents

Our systems:

 • Tailored dashboards which provide full visibility of service performance and ticket root-cause drivers​
 • Ability to work with existing client systems to accelerate deployment
 • Digital and Automation solutions that optimize self-service adoption
 • Customer-specific Omnichannel solutions
 • Virtual Support Assistants to increase productivity

Din merverdi fra våre lagdelte IT-løsninger

• Rask reaksjon på plutselige sesongendringer takket være personalets fleksible planlegging
• Mindre nedetid som øker produktiviteten
• Økning av kundetilfredshet (CSAT)
• Pemanent reduksjon av IT-kostnader
• Sertifisert servicekompetanse og teknisk fagkunnskap fra våre IT-spesialister
• Profesjonell ekspertise på høyeste nivå
• Optimalisert styring og effektiv arbeidsbelastning i felttjenesten
• Fleksibilitet med hensyn til fagrelaterte krav

1,5%

nedetidspåvirkning på produktivitet

73%

brukertilfredshet relatert til hastighet

1,7

AI har potensial til å forbedre selvbetjeningen

90%

Løsning ved første samtale

Møt våre eksperter

La oss snakke
om deg

Kontakt oss
Texte alternatif

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Services - Level 4 - Kundeservice bedrift

Høy kvalitet på kundeservice for bedrift handler om å gjøre interaksjoner enkle, effektive og behagelige. I tillegg til å spørre kundene om deres meninger, analyserer vår sofistikerte tilnærming til måling av kundeinnsatsanalyser den faktiske utviklingen til interaksjoner og kundereiser, og gir gjennom dette rom for forbedringer.

Kompetent B2B CX betyr å alltid jobbe mot en løsning ved første kontakt. Oppdragsgiverens beste interesse er det viktigste for firmaet vårt, og vi streber etter å forbedre bedriften deres som om den var vår egen. Ved å sette oss inn i deres situasjon besørger vi ikke bare minneverdige opplevelser, men vi hjelper dem med å vokse. Suksessen drives av vår evne til å gå lenger enn standardene.

Folkene våre

• Våre rådgivere har muligheten til å strekke seg ekstra langt for kundene.
• Våre flerspråklige tjenester er helt skalerbare
• Med skreddersydde løsninger blir alle samtaler personalisert, engasjerende og de sørger med stor sannsynlighet for anbefalinger
• Vi bruker en delt to- eller trespråklig rådgivermodell for å hjelpe mindre virksomheter med en spredt kundebase, og benytter våre større språkhubber med dyktige talenter for større globale bedrifter.

Vår prosess

• Enhetlig CX-kvalitet i alle våre globale kontor
• Å ta en dataledet tilnærming til kundeservice gjør at vi kan optimalisere alle kanaler for maksimal servicekvalitet og effektivitet
• Å tilby assistanse og informasjon i mange kanaler, inkludert sosiale medier, gir kundene dine mulighet til å ta kontakt på den måten som passer dem best

Våre systemer

• Kundens stemme (VOC)
• Kartlegging av kundereise ved å bruke automatisert interaksjon og AI
• Omnikanalstilnærming
• Sofistikerte verktøy for å overvåke sosiale medier

Møt våre eksperter

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Bedriftssalg

Det er vanskelig å selge.

På grunn av digitalisering av salg trenger bedrifter dyktige talenter som kan transformere avslutningsfasen til suksess. Data og markedsføring leverer poengsummer på alle trinn for å styre salg til dokumentert businessmulighet, først og fremst. Vi designer skreddersydde salgsmodeller for å rette oss inn mot, anskaffe, konvertere, integrere, utvikle og bevare B2B-inntekter og sørge for at oppdragsgiverne dine blir promotører.

Vi tilbyr fleksible flerspråklige løsninger med dedikerte salgsprofiler for:

• Kanal: rekruttering, aktivering og støtte, inkludert MDF og salgsstøtte

• Bedriftskontoer, lead-administrasjon for nye oppdragsgivere eller nye muligheter, hybridsalg som blander salg i felten og fjernsalg.

• SMB: Behold fordelen i et fragmentert marked med avansert analyse for å guide salg i jakt og landbruk

Vår ende til ende-overvåking måler nøyaktig markedsutvikling og sikrer kontinuerlig forbedring.

Webhelp bedriftssalg akselererer din profittvekst ved å designe og håndtere integrerte B2B-kundesalgsreiser gjennom:

• Etterspørselssenter, fokuserer på B2B-lead-generasjon ved å sikte seg inn på de riktige prospektene med det riktige budskapet til riktig tid og på riktig måte.

• Innsidesalg, konverterer leads til inntjening og håndtere kontoer gjennom våre avanserte moderne salgsmotorer

• Kundesuksess sikrer kontinuerlig inntjening og vekst gjennom aktivering, tjenesteadopsjonsutvikling og fornyelse til å optimalisere tilbakevendende inntjening.

B2B-bedriftssalgstjenester i verdensklasse:

Koordinering av analyser, markedsføring og salg genererer høyere ytelse, opptil 62 % mer vekst ifølge LSA.

Avanserte analyser

• Vår dataekspertise identifiserer adferd, bygger kundesegmentering og lager prediktive modellinnsikt som forbedrer målrettetheten, konverteringsraten og kundeverdi.

• Vi tilbyr markedsinnsikt og informasjon som støtter design og utvikling av kampanjer

Digital etterspørsel-markedsføring

• Digital markedsføring og CRM-verktøy sikrer bærekraftig vekst gjennom nøyaktig målrettethet og dermed generering av kvalifiserte leads

• Webhelps etterspørselssenter designer og kjører kampanjer i flere kanaler på morsmålene til de aktuelle markedene – samtidig – for å sikre maksimalt nedslag og rekkevidde

Moderne salgsekspertise

• En konsekvent global salgsdekning som leveres fra våre mange flerspråklige hubber i Europa, Amerika og APAC

En BtoB spillebok med fokus på:

• De beste folkene: ansettelse, opplæring, motivering og bibeholdelse av våre salgsspesialister som rekrutteres som nyutdannede og læres opp til produktekspertnivå

• Konsekvent salgsprosess: mål om overytelse gjennom instrumentering og dedikert gulv og hjemmekontorhåndtering. Webhelp har et unikt, morsomt og konkurransedyktig arbeidsmiljø, med muligheter til karriereutvikling, gamification, mobilitet og en ytelsesbasert lønnsmodell. Bygge integrerte nett- og mobilreiser for selvbetjening og rådgiverassisterte salg.

6

Gjennomsnittlig 6 uker for dokument ROI

32%

markedsføringstilskudd til inntjening

Gi store personer mer makt med den beste teknologien

Data og markedsføring

– Skreddersydde analysemodeller for å forbedre målretting, konvertering og kundeverdi
– Innsikt og markedsinformasjon for å støtte design og vurdering av kampanjer
– Samkjørt analyse og markedsføring, kontakter og produktsegmentering, dashbord for ende til ende-ytelse

Digitale salg

– Markedsføringsautomasjon og CRM-verktøy – de rette folkene til riktig tid og med riktig budskap
– Multikanalskampanjer som sikrer maksimal rekkevidde og nedslag
– Bygge integrerte web- og mobilreiser for selvbetjening og rådgiverassisterte salg

Salgsekspertise

– Rådgivere rekruttert til en nyutdannet-profil og med opplæring til produktekspertnivå
– Konsekvent global dekning levert fra målbevisst bygde flerspråklige sentre
– Dedikert arbeidsmiljø med preferanser, gamification, mobilitet og en ytelsesbasert lønnsmodell

Møt våre eksperter

La oss snakke
om deg

Kontakt oss
Texte alternatif

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Seneste nyheter


Inkasso

Vi engasjerer dine gjeldskunder i en positiv inkassoplan ved å kombinere en tilnærming med data og en digital tilnærming med menneskelig kontakt, ved å opprette nye og langvarige kunderelasjoner.
Vi hjelper deg med å forstå de underliggende årsakene til manglende betaling og innfører tiltak for å minimere antallet debitordager.
Vi leverer personlige kundereiser med vårt:

Vi engasjerer dine gjeldskunder i en positiv inkassoplan ved å kombinere en tilnærming med data og en digital tilnærming med menneskelig kontakt, ved å opprette nye og langvarige kunderelasjoner.
Vi hjelper deg med å forstå de underliggende årsakene til manglende betaling og innfører tiltak for å minimere antallet debitordager.
Vi leverer personlige kundereiser med vårt:

Ekspertteam

  «• Dedikert til B2B og B2C gjeldsinnkrevingshåndtering
  • Ekspertise i mange forskjelllige bransjer
  • Fleksible driftsmodeller med samlede og dedikerte team.

Robust process

  • Kontinuerlige forbedringsprosesser via databehandling og kundeinnsikt
  • Egendefinert tilnærming ved å kombinere menneskelig ekspertise og effektive digitale verktøy
  • Arbeidsmetoder i samarbeid som gir trippel vinning: Individuelle medarbeidermål i tillegg til vår variable prismodell tilpasset dine forretningsbehov

Spesialistteknologi

  • Ekspertise på innkommende og utgående kampanjer i stor skala
  • Smart interaksjon: Kontaktautomatisering og plattform for tilbakemeldingshåndtering
  • Digitalt system for betalinger (mulig å jobbe hjemmefra)
  • Cockpit-overvåkning og varsling

  Vil du ha fordelene fra våre inkassotjenester? Ta kontakt.

35+

år med erfaring innen betaling

1.5

milliarder euro i inntekt per år

1000

personer ansatt i betalingstjenester hos Webhelp

35

land dekket

1

betalingsinstitusjon – ACPR-lisens

1

inkassobyrå (Solvencia)

Fordringshåndtering for white labels

 • BPO-fakturering av oppdragsgier/leverandør
 • Forebygging av ubetalt gjeld
 • Håndtering av innsamling av multibetalingsmetoder
 • Forsoning og kommunikasjon
 • Håndtering og kommersiell innkreving av forfalte betalinger

 

Vennskapelig inkasso (mandat)

 • Gruppeinkassobyrå
  • Solvencia
 • Forvaltere

 

Rettslig inkasso

 • Nettverk med advokater og forvaltere
 • Forvaltere

 

Møt våre eksperter

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


BPO for helsesektoren

Pasientstøtteprogrammer

Pasientstøtteprogrammer har vist seg å være et sterkt kort for farmasøytbedrifter som må besørge preferanser blant HPC-er, øke overholdelse av behandling og samle inn sanntidsdata som vil hjelpe dem med å opprettholde prisingen.
Vi tilbyr et unikt ekspertisespekter som kombinerer kunnskapene til helsearbeidere med spesifikt designede verktøy for å bygge og bruke disse programmene.

Oppdag løsningen vår

Farmasøytisk markedsføring og salg

Prispress og sterk konkurranse tvinger farmasøytfirmaer til å tenke nytt om sin tradisjonelle feltpromoteringsmodell. Vi bruker vår kvalifiserte database og egenutviklede verktøy til å designe og drive dedikerte multikanalprogrammer. Vår ekspertise dekker et bredt utvalg aktiviteter som tar sikte på å øke resepter eller salg og forbedre bevisstheten og tilfredsheten til helsearbeidere, til en optimalisert kostnad.

Oppdag løsningen vår

Møt våre eksperter

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Hei,
klar til å starte samtalen!

Texte alternatif

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Bedriftstjenester

B2B-salgstjenester

Vi lar B2B-oppdragsgivere raskt øke inntjeningen ved å designe og håndtere til og med de mest komplekse salgsreisene. Vår 20 års ekspertise sikrer at effektive salgsløsninger designes for alle salgsstrategier, i nært samarbeid med oppdragsgiverne våre ved å kartlegge mål og implementere de mest passende løsningene.

Oppdag løsningen vår

B2B-håndtering

Vår entusiasme og lidenskap for service er nøkkeldriverne våre. Og siden B2B-markedet ber om høye SLA-er, NPS-er og riktig forståelse av oppdragsgiververdien, leverer vi fremragende Care-tjenester gjennom enestående markedsekspertise, innovasjon og et mål om å forbedre brukeropplevelsen.

Oppdag løsningen vår

Helpdesk og teknisk støtte

Vi bruker AI, stemmeanalyse og andre nye teknologier for å fremtidssikre en CX og transformere måten vi arbeider på. IT-service-administrasjon handler ikke bare om IT-service, vi fokuserer på å levere best mulig service. Slik oppretter vi verdi og harmoniserer folk og teknologi på en flott måte. Våre Helpdesk-løsninger samt kvaliteten og effektiviteten forbedrer den kommersielle prestasjonen og kundetilfredsheten. Vi passer på å avslutte saker i tide og med en menneskelig touch.

Oppdag løsningen vår

Omvendt logistikk

Hvordan du håndterer kunder som bestiller reparasjoner eller utskifting av ødelagte eller defekte produkter, utgjør et sannhetens øyeblikk for merkevaren din. Dårlig CX gjør at det er mindre sannsynlighet for at kundene handler hos deg igjen, og mer sannsynlig at de snakker offentlig om de dårlige opplevelsene sine. Vår omvendte logistikk-tjeneste kombinerer essensiell CX med eksperthåndtering og rapportering av garanti- og reparasjonsprosesser. 

Oppdag løsningen vår

Møt våre eksperter

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Hei,
klar til å starte samtalen!

Texte alternatif

La oss snakke
om deg

Kontakt oss

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Digitale Tjenester

Innholdsmoderering

Innhold er en nøkkelmulighet, men også en stor bekymring for digitale plattformer. Risikoer kan oppstå når som helst, hvor som helst og på ethvert språk, og brukere forventer at innholdet deres publiseres så raskt som mulig.

Ved å bruke automatiserte verktøy og prosesser dedikert til innholdsmoderering gir våre moderatorer den beste balansen mellom å ikke bare tilby brukerne dine den beste opplevelsen, men også for å sikre påliteligheten til plattformen din.

Oppdag løsningen vår

Content Management

Å håndtere innholdet ditt og levere riktig innhold på rett sted til rett tid er en vanskelig og tidkrevende utfordring. Å gjøre dette innholdet enhetlig og engasjerende er en enda større utfordring.

Våre content managers er drevet av dedikerte prosesser, og de er eksperter på å tilby den beste content management-strategien, fra registrering til kunnskapshåndtering.

Oppdag løsningen vår

Dataannotering

Kunstig intelligens er veien til innovasjon og fremskritt. Det de fleste mennesker imidlertid innser, er at det tar både tid og anstrengelse å lære opp maskiner.
Enten det er utvikling av nøkkeferdig AI-basert løsning til dine kunder, utvikling av din database, eller å forbedre maskinlæringsplattformen din – det internasjonale nettverket vårt av dyktige utviklere er innen rekkevidde.

Oppdag løsningen vår

Digital Aktivering

Tjenestene våre innen digital aktivering tilbyr kundene høyere grad av fleksibilitet, oversikt og kostnadseffektivitet. Vi håndterer kampanjene mens kundene fokuserer på mediestrategien sin.

Oppdag løsningen vår

Community management

Et godt community management er når man har det rette teamet på plass. Med vår ekspertise innen rekruttering og vårt nettverk av community managers kan vi raskt finne de beste folkene til å støtte og til sosial din merkevarer i sosiale kanaler.

Vi hjelper deg med å bygge og håndtere nettsamfunn – opprette tillit og til å promotere merkevaren din. Du vil også få bedre dekning på sosiale medier slik at du raskt kan gi kundeservice og forebygge kriser.

Oppdag løsningen vår

Møt våre eksperter

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Juridiske tjenester

Håndtering av juridiske krav

Webhelps dyktige og akkrediterte team tilbyr juridisk ekspertise og kravhåndtering av høy kvalitet for alle typer virksomhet. Mer enn en tredjedel av våre teammedlemmer har over tre års erfaring i kravprosesser. Vi håndterer over 10 000 saker i året samtidig som vi praktiserer sterk kompliance. Vi har svært få klager og meget positive poengsummer på Net Promoter Scores fra kunder.

Oppdag alle våre løsninger

Personvern og juridiske tjenester

Webhelps svært dyktige advokatteam tilbyr juridisk ekspertise på tvers av flere bransjer. Vårt rammeverk for juridisk compliance samt våre sertifiseringer og godkjennelser gjør at vi kan støtte kundene våre, i tillegg til at vi har omfattende erfaring i å drive i regulerte omgivelser for eksisterende kunder.

Oppdag alle våre løsninger

Kjenn kunden din-tjenester (KYC)

We offer our clients a streamlined Know Your Customer (KYC) route, respecting evolving regulations and complying with digital transformation, which is key to a successful activation process.
We support our clients either with a full BPO approach, thanks to our KYC experts working in their system, or with a managed services approach. It combines “End-to-End” proprietary platform and KYC experts for tailor-made KYC for an optimal customer onboarding experience.

Oppdag alle våre løsninger

Møt våre eksperter

Let's talk
about you

Kontakt oss

Hello,
Ready to start the conversation!

Texte alternatif

Let's talk
about you

Kontakt oss

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter


Teknologiske løsninger

Kontaktsenterteknologi

Kundeforventninger endrer seg, og de endrer seg raskt. Å holde tritt med utviklingen er vanskelig, spesielt når kundene aldri har hatt så mange mulighgeter til å få tilgang til konkurrerende valg.
Når du jobber med Webhelp, vil du ha tilgang til de nyeste kontaktsenterteknologiene. Med oss kan du imøtekomme behovene og forventningene til kundene dine. Uansett når, hvor og hvordan kundene dine kontakter deg, sørger vi for at du også er der!

Oppdag løsningen vår

Teknologiske løsninger. Automatisering.

Automatisering utgjør forskjellen for fremragende kundeservice. Økende bruk av digitale assistenter viser at kunder gjerne forholder seg til automatiske tjenester, men bare hvis de er veldesignede og tilbyr meningsfulle løsninger.
Takket være våre eksperter, og våre egendesignede teknologiske løsninger , vil du dra nytte av de spesifikke kostnadsbesparelsene som automatisering tilbyr, mens de også sørger for at kundene dine tas vare på på den måten du ønsker. Hos Webhelp er automatisering laget for mennesker.

Oppdag løsningen vår

Teknologiske løsninger. Digital teknologi.

Teknologien er i stadig endring, og krever fleksibilitet og reaksjonsevne, som gjør det vanskelig for firmaer å holde tritt med transformeringshastigheten. Vi investerer i digitale teknologier, utvikling av digitale kunnskaper i organisasjoner samtidig som vi forsterker disse med spesialiserte avdelinger som: PitechPlus, MyStudioFactory. For mobil- eller nettapplikasjoner betyr tilgangen til vår teknologi og ekspertise at du vil holde farten, når konkurrentene sakker akterut.

Utforsk denne tjenesten

Webhelp har bygd en portefølje med løsninger og tjenester for å støtte BPO-aktiviteter og konsulenttjenester.

Digitale teknologitjenester:

 • Rådgivingstjenester: Digital strategi, UX/UI-design, løsningsarkitektur
 • Utvikling av nett- og mobilapplikasjoner: Front-/backend
 • Egendefinert programvareutvikling

Kontaktsentertjenester:

 • Omnikanal/multikanal
 • Bedriftskommunikasjon
 • CRM-integrering
 • Infrastrukturtjenester

Automatisering & AI-tjenester:

 • Virtuell assistent
 • Robotisert prosessautomasjon (RPA)
 • Taleanalyse
 • Stemmebot
 • Maskinoversettelse

Møt våre eksperter

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter