Gjennom å være en Think Human-virksomhet dyrker Webhelp en kultur som inspirerer og oppfordrer Webhelpere til å gjøre en forskjell i verden vi lever i. Miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) har alltid vært kjernen i Webhelps identitet, og det er grunnen til at vi har vært med å støtte globale veldedighetsformål siden 2015.

Gjennom årene har det kommet frem at store forskjeller i tilgang til utdanning ofte påvirker livet i betydelig grad. Ekskludering kan påvirke alle, uavhengig av alder, kjønn eller bakgrunn, eller en rekke uheldige omstendigheter som, kombinert med mangel på støtte, kan hindre mulighetene.

Grunnleggelsen av SHARED Foundation

Webhelp tok sitt ansvar for å løse problemet i 2015  gjennom lanseringen av SHARED Foundation (Solidarity, Humanitarian, Aid, Environment, Diversity) under Foundation of France. SHAREDs formål var å støtte profesjonell integrering og tilrettelegge for ansettelse ved å fremme tilgang til utdanning og utvikling av digitale ferdigheter.

SHARED har støttet lokale foreninger i landene der Webhelp opererer, i den franske regionen vår. I 2019 begynte Webhelpere å koordinere tiltak for å identifisere lokale foreninger i hvert land og åpnet muligheten for ansatte til å delta i frivillige prosjekter. I løpet av de siste fem årene har SHARED hjulpet 15 foreninger i åtte land. Med dette har de gitt mer enn 2000 mennesker til å få den kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendige for å komme inn på de lokale jobbmarkedene.

Et internasjonalt tiltak: Think Human Foundation

SHAREDs suksess i den fransktalende delen av Webhelp inspirerte tanken om å gjøre en enda mer betydelig innsats for å bekjempe ulikhet i de over 50 landene der Webhelp er etablert.

I januar 2020 dannet Webhelp sammen med aksjonærene og Olivier Duha, medgrunnlegger og administrerende direktør i gruppen, Think Human Foundation for å fortsette å fremme utviklingen i global skala. Stiftelsen har de samme målene som SHARED, men med et mye bredere omfang. Webhelpere over hele verden kan fremme vår People First-forpliktelse ved å støtte lokale veldedighetsinitiativer, det være seg økonomisk, med sin tid eller sin ekspertise.

Olivier Duha, administrerende direktør og medgrunnlegger av Webhelp, sier i en uttalelse:

“Siden etableringen av SHARED Foundation i Frankrike i 2015 har vi nå utvidet Webhelps initiativ til en styrke med global rekkevidde, det som i dag er kjent som Think Human Foundation. Her hos Webhelp tror vi på at utdanning og inkludering er helt grunnleggende for mennesker for å bygge et liv, og det er formålet vårt å støtte og få frem mer rettferdige muligheter for at mennesker skal finne sin plass i arbeidslivet.”

“Denne stiftelsen er mer enn ren veldedighet, fordi våre Webhelpere ønsker å bruke tiden sin i lokalsamfunn, regionale nettverk og med nasjonale myndigheter for å skape muligheter for mennesker i arbeidslivet. Vi er enormt stolte av at dette globale veldedighetsinitiativet har bred støtte i den globale Webhelp-familien. “

For å få vite mer om Think Human Foundation, besøk nettstedet på thinkhumanfoundation.org.