Høy kvalitet på kundeservice for bedrift handler om å gjøre interaksjoner enkle, effektive og behagelige. I tillegg til å spørre kundene om deres meninger, analyserer vår sofistikerte tilnærming til måling av kundeinnsatsanalyser den faktiske utviklingen til interaksjoner og kundereiser, og gir gjennom dette rom for forbedringer.

Kompetent B2B CX betyr å alltid jobbe mot en løsning ved første kontakt. Oppdragsgiverens beste interesse er det viktigste for firmaet vårt, og vi streber etter å forbedre bedriften deres som om den var vår egen. Ved å sette oss inn i deres situasjon besørger vi ikke bare minneverdige opplevelser, men vi hjelper dem med å vokse. Suksessen drives av vår evne til å gå lenger enn standardene.

Folkene våre

• Våre rådgivere har muligheten til å strekke seg ekstra langt for kundene.
• Våre flerspråklige tjenester er helt skalerbare
• Med skreddersydde løsninger blir alle samtaler personalisert, engasjerende og de sørger med stor sannsynlighet for anbefalinger
• Vi bruker en delt to- eller trespråklig rådgivermodell for å hjelpe mindre virksomheter med en spredt kundebase, og benytter våre større språkhubber med dyktige talenter for større globale bedrifter.

Vår prosess

• Enhetlig CX-kvalitet i alle våre globale kontor
• Å ta en dataledet tilnærming til kundeservice gjør at vi kan optimalisere alle kanaler for maksimal servicekvalitet og effektivitet
• Å tilby assistanse og informasjon i mange kanaler, inkludert sosiale medier, gir kundene dine mulighet til å ta kontakt på den måten som passer dem best

Våre systemer

• Kundens stemme (VOC)
• Kartlegging av kundereise ved å bruke automatisert interaksjon og AI
• Omnikanalstilnærming
• Sofistikerte verktøy for å overvåke sosiale medier