En vellykket Helpdesk kombinerer de riktige verktøyene og effektive prosessene med dyktige og kunnskapsrike medarbeidere for å lage problemfrie brukeropplevelser, og det er akkurat det Webhelp handler om.

Vi leverer skreddersydde tekniske løsninger og Helpdesk-løsninger som samler alle disse elementene for å gi økonomisk verdi for oppdragsgivere og flotte erfaringer for brukere. Våre Helpdesk-spesialister har ikke bare opplæring i service, vi gir dem også avanserte tekniske egenskaper som gjør dem svært kompetente når det gjelder å raskt løse forespørsler ved første kontakt.

Folkene våre:

• Flerspråklig support med 25+ språk
• Over to millioner forespørsler/hendelser behandlet i måneden
• Global støtte døgnet rundt
• Fleksible driftsmodeller som gir eksakte eller integrerte team avhengig av behov

Våre prosesser:

• ITIL-samsvar som etablerer kontinuerlig forbedring
• Skreddersydd eierskap for saksbehandling som sikrer ansvar for å finne en løsning
• Overvåkning døgnet rundt og rask tilgjengelighet for respons på hendelser

Våre systemer:

• Skreddersydde dashbord som gir full synlighet for tjenestetilbydere og årsaksdrivere for forespørsler
• Mulighet til å jobbe med eksisterende oppdragsgiversystemer for å akselerere utrulling
• Digitale og automatiserte løsninger som optimaliserer selvbetjent ibrukstaking
• Kundespesifikke, omnikanalsløsninger
• Virtuelle støtteassistenter for å øke produktiviteten

A successful Helpdesk combines the right tools and efficient processes with skilled and knowledgeable personnel to create flawless user experiences and that’s exactly what Webhelp is all about. ​

We deliver tailored Technical and Helpdesk Solutions that bring all of these elements together to add economic value for clients and great experiences for users. Our Helpdesk specialists are not only trained in service, we also instil advanced technical skills which makes them highly competent in swiftly resolving inquiries with first-time contact. 

Our people: 

 • Multilingual support with 25+ languages
 • Over two Million tickets/incidents processed per month
 • 24/7 consistent global coverage
 • Flexible operating models that provide exact or integrated teams depending on the need

Our processes:

 • ITIL compliant which establishes continuous improvement 
 • Customised ticket-ownership which ensures accountability of resolution
 • 24/7 monitoring and rapid response availability for incidents

Our systems:

 • Tailored dashboards which provide full visibility of service performance and ticket root-cause drivers​
 • Ability to work with existing client systems to accelerate deployment
 • Digital and Automation solutions that optimize self-service adoption
 • Customer-specific Omnichannel solutions
 • Virtual Support Assistants to increase productivity

Din merverdi fra våre lagdelte IT-løsninger

• Rask reaksjon på plutselige sesongendringer takket være personalets fleksible planlegging
• Mindre nedetid som øker produktiviteten
• Økning av kundetilfredshet (CSAT)
• Pemanent reduksjon av IT-kostnader
• Sertifisert servicekompetanse og teknisk fagkunnskap fra våre IT-spesialister
• Profesjonell ekspertise på høyeste nivå
• Optimalisert styring og effektiv arbeidsbelastning i felttjenesten
• Fleksibilitet med hensyn til fagrelaterte krav

1,5%

nedetidspåvirkning på produktivitet

73%

brukertilfredshet relatert til hastighet

1,7

AI har potensial til å forbedre selvbetjeningen

90%

Løsning ved første samtale

La oss snakkeom deg

Kontakt oss
Texte alternatif

La oss snakkeom deg

Kontakt oss