Pasientstøtteprogrammer

Pasientstøtteprogrammer har vist seg å være et sterkt kort for farmasøytbedrifter som må besørge preferanser blant HPC-er, øke overholdelse av behandling og samle inn sanntidsdata som vil hjelpe dem med å opprettholde prisingen.
Vi tilbyr et unikt ekspertisespekter som kombinerer kunnskapene til helsearbeidere med spesifikt designede verktøy for å bygge og bruke disse programmene.

Oppdag løsningen vår

Farmasøytisk markedsføring og salg

Prispress og sterk konkurranse tvinger farmasøytfirmaer til å tenke nytt om sin tradisjonelle feltpromoteringsmodell. Vi bruker vår kvalifiserte database og egenutviklede verktøy til å designe og drive dedikerte multikanalprogrammer. Vår ekspertise dekker et bredt utvalg aktiviteter som tar sikte på å øke resepter eller salg og forbedre bevisstheten og tilfredsheten til helsearbeidere, til en optimalisert kostnad.

Oppdag løsningen vår

La oss snakkeom deg

Kontakt oss

Hei,klar til å starte samtalen!

Texte alternatif

La oss snakkeom deg

Kontakt oss