Pasientstøtteprogrammer har vist seg å være et sterkt kort for farmasøytbedrifter som må besørge preferanser blant helsearbeidere, øke overholdelse av behandling og samle inn sanntidsdata som hjelper dem med å opprettholde prisnivået.

Som initiativtaker til pasientstøtteprogrammer i Frankrike bringer Patientys, et datterselskap til Webhelp Medica, et unikt ekspertisespekter som kombinerer kunnskapene til helsearbeidere med spesifikt utviklede verktøy for å bygge og bruke de programmene.

Våre partnere tror på det vi gjør takket være vårt engasjement og vår integritet. Ved å holde ord og konfrontere utfordringene til oppdragsgiverne våre har vi opprettet strategiske langtidspartnerskap og hjulpet oppdragsgiverne våre med å forbedre tjenestene og maksimere pasientresultater

http://www.patientys.com/patientys-english/

Vår troverdighet er basert på

Folkene våre
• 25+ helsearbeidere som designer og implementerer programmene for helsevesenet
• 40+ eksterne sykepleiere, farmasøyter og leger
• Et nettverk med 500 helsearbeidere for feltoperasjoner

Våre prosesser

• Blanding av sykepleiere i felten og eksterne sykepleiere
• Ledelse med helsearbeidere
• Robust kvalitets- og PV/AE-behandlingssystem

Våre systemer

• Helt tilpassbare egne verktøy
• Bruk av PRO for å maksimalisere sanntidsdata
• Sertifiserte helsedataservere

40+

terapeutiske områder og indikasjonserfaring med relevante business case.