Ved å implementere våre automatiseringstjenester vil du dra fordel av forbedrede SLA-er (service-level agreement / tjenestenivåsavtale), forbedret kundetilfredshet og redusert kostnad per kontakt.

Dokumenterte scenarioer

• Erstatning av tradisjonelle IVR-er med tale-IVR-er (interaktiv stemmerespons)
• Implementering av selvbetjeningsscenarioer med stemme-AI for å redusere volumet av samtaler som sendes til kontaktsenteret
• Automatisering av lavverdikontakter digitalt med chatboter eller mailboter
• Automatisering av repetitive oppgaver med bemannet og ubemannet robotisert prosessautomatisering (RPA)
• Bruk av maskinoversettelser for å overvinne språkbegrensninger
• Automatisering av samtalekategorisering og logging for å redusere AHT (average handle time / gjennomsnittlig håndteringstid)

En stor portefølje med teknologi og partnere

• En blanding av teknologi på stedet (Telecats, Pitech+) og tredjepartsløsninger, men alltid ved å ta i bruk nyeste teknologi.
• Skreddersybare scenarioer som er spesiallaget for å passe bedriftsprosessen din
• Maskinoversettelsesteknologi for å bruke innovative driftsmodeller
• Dekning for flere språk og bransjer

Ende-til-ende-løsningshåndtering:

• Talentsentre med sertifiserte løsningseksperter
• 500+ IT-spesialister som bygger og kjører løsninger
Snakk med oss i dag om våre automatiseringstjenester.

20%

av interaksjon mellom en kunde og en rådgiver kan automatiseres

Up to45sec

Opptil 45 sekunder med AHT-reduksjon observert takket være automatisering av kunde-/rådgiversamtalen

Up to30%

Opptil 30 % kostnadsreduksjon ved å implementere maskinoversettelser for å dekke dyre språk eller språk som er vanskelige å outsource.

Våre seneste nyheter

Kunne ikke finne noe

Våre seneste nyheter