Avem o abordare pozitivă cu debitorii dumneavoastră, combinând informaţiile digitale cu contactul uman, creând astfel relații noi și durabile cu clienții.
Vă ajutăm să înțelegeți cauzele profunde, ce stau la baza restanţelor și să setați măsuri pentru a minimiza perioada datoriei. Livrăm o experienţă client personalizată cu ajutorul:

Echipei de experţi

 • Dedicată managementului recuperării creanțelor B2B și B2C
 • Cu experienţă în diverse industrii
 • Modele de operare flexible, cu echipe combinate și dedicate

Proces matur

 • Procese de ameliorare continuă prin managementul datelor și al informaţiilor despre clienți
 • Abordare personalizată care combină expertiza umană cu instrumentele digitale eficiente
 • Metode de lucru colaborative de tipul triple-win: obiective individuale pentru agenţi și modele de preț variabile, adaptate nevoilor afacerii dumneavoastră

Tehnologiei de specialitate

 • Expertiză in campanii inbound şi outbound la scară largă
 • Smart Interaction: platformă de automatizare a contactelor și gestionarea feedback-ului
 • Sistem digital pentru plăți (se poate lucra de acasă)
 • Sistem cockpit de monitorizare și alerte

Doriți să beneficiați de serviciile noastre de recuperare a creanţelor? Contactaţi-ne.

35+

ani de experienţă în servicii de plată

1.5

miliarde euro încasate anual

1000

persoane dedicate serviciilor de plată la Webhelp

35

de ţări acoperite

1

instituție dedicată serviciilor de plată – ACPR Licence

1

agenţie de colectare de creanţe (Solvencia)

Receivables management for white labels

 • Facturare client / furnizor BPO
 • Prevenirea neachitării datoriilor
 • Gestionarea metodelor multiple de colectare a plăţilor
 • Reconciliere și notificări
 • Management și achiziţii de portofoliu de creanţe vechi

Recuperarea creantelor pe cale amiabila (Mandat)

 •  Agenție de Recuperare la nivel de Grup
  • Solvencia
 • Executori

Recuperarea creanţelor pe cale juridică

 • Rețea de avocați și executori judecătorești
 • Executori

Actualităţile noastre

Nu am găsit niciun rezultat

Actualităţile noastre