Framväxtenav nya spelare

Fintech, neo-banker, 100 % mobila banker … Det är så många nya spelare som har revolutionerat den vedertagna modellen som används av de traditionella spelarna. I en sektor som fortfarande drivs till stor del av kulturell och social tyngd driver dessa nya modeller fram en utveckling av de traditionella modellerna, som måste bli smidigare, särskilt när det handlar om att förenkla kundresan.

lorem ipsum

Lagstiftelsens betydelse

Regleringen fyller en viktig roll inom finanssektorn, och tvingar aktörerna att vara smidiga och flexibla. Att ha en samarbetspartner med expertis-kompetens, och som kan anpassa sig till de olika organisationerna gör att du kan utnyttja de möjligheter som lagstiftningen erbjuder och att svara på de begränsningar den medför.

lorem ipsum

Digital integration

En av utmaningarna för intressenterna i branschen är också att ompröva sin modell så att den inkluderar det digitala som en central del av sin strategi. Även om vissa livsprojekt fortfarande kräver ett fysiskt möte, är det viktigt att kunna erbjuda en sömlös upplevelse vid alla kontaktpunkter genom en omnikanals-metod via en specialiserad partner, för att optimera och rationalisera kostnaderna.

lorem ipsum

Därför passar vi er perfekt

Ett team med specialiserade experter

Vår enhet dedikerad till finanssektorn består av certifierade och specialiserade experter som hjälper er i alla era frågor, från de mest känsliga still olika lagstiftningsutmaningar. Vi erbjuder varierad expertis specialiserad till er bransch.

Anpassad till din organisation

Tack vare våra partnerskap med samtliga yrken och aktörer i sektorn kan vi erbjuda omfattande support som tar hänsyn till era problem. Vi kan erbjuda anpassade lösningar, från traditionella modeller till “digital native”-modeller.

Fullständiga lösningar

Vi tillhandahåller fullständiga lösningar som täcker hela kundresan från första kontakt. Vi förser er med ett brett spektrum av expertis, från första kontakt till bankgodkännande samt kundidentifiering.

Därför passar vi er perfekt

Vår enhet dedikerad till finanssektorn består av certifierade och specialiserade experter som hjälper er i alla era frågor, från de mest känsliga still olika lagstiftningsutmaningar. Vi erbjuder varierad expertis specialiserad till er bransch.

Tack vare våra partnerskap med samtliga yrken och aktörer i sektorn kan vi erbjuda omfattande support som tar hänsyn till era problem. Vi kan erbjuda anpassade lösningar, från traditionella modeller till “digital native”-modeller.

Vi tillhandahåller fullständiga lösningar som täcker hela kundresan från första kontakt. Vi förser er med ett brett spektrum av expertis, från första kontakt till bankgodkännande samt kundidentifiering.

Våra lösningar för att stötta er

Möt våra experter

Låt oss prata om dig

Kontakta oss

Hej,redo att starta konversationen!

Texte alternatif

Låt oss prata om dig

Kontakta oss

De senaste nyheterna inom finansiella tjänster

Kunde inte hitta något

De senaste nyheterna inom finansiella tjänster