Snabba förändringaroch säsongsvariationer

Fast fashion har skakat om marknaden. Inte bara för billiga varumärken utan även för high-end och lyxvarumärken i allt större utsträckning. Många av dessa lyx- och high-end-varumärken har följt massmarknadstrenden att erbjuda nya produkter och kollektioner med några månaders mellanrum. Men både kundvanor och lyxmärken håller på att förändras. Vi ser en återgång till en mer hållbar marknad med större tonvikt på kvalitet snarare än kvantitet.

lorem ipsum

Effektivisering av varumärkenoch kollektioner

Konsumenter interagerar hela tiden med influencers, marknadsföring via nätet och sociala medier runt om i världen. För att sticka ut måste varumärken ha en enhetlig och global strategi. De behöver inkorporera underliggande varumärken och ha en tydlig varumärkesidentitet. Framgångsrika företag kommer att samla sina kollektioner under ett varumärke med ett enhetligt och tydligt sortiment.

lorem ipsum

E-handel, kassaflödeoch lönsamhet

Modebranschen har en unik dynamik och säsongskänslighet som innebär många ekonomiska utmaningar. Det kan ta upp till 15 månader från att en kollektion tas fram tills man får tillbaka sina pengar, vilket innebär att ett regelbundet kassaflöde är helt avgörande för att bevara lönsamheten.
E-handel har också blivit oerhört viktigt på marknaden. Det är lika viktigt som fysiska butiker vilket innebär att du måste erbjuda en enhetlig varumärkesupplevelse över alla kanaler.

lorem ipsum

Därför passar vi er perfekt

Vår erfarenhet och vår expertis

Vår djupa förståelse för mode- och lyxvarumarknaden har vi fått genom att representera över 1 500 lokala och globala modemärken. Våra kunder förlitar sig på Webhelp när det gäller neutral support och vägledning för att uppnå ett ekonomiskt scenario där man har balans mellan affärsutveckling och skydd mot ekonomisk risk.

Hantering av kundrelationer

Eftersom vi arbetar med över 40 000 kunder, så sitter vi på lösningarna till de eventuella problem man kan stöta på mellan varumärken och deras kunder. Vi sätter våra kunder främst. Vi finns här för att stödja och hjälpa dem att utveckla nya lösningar för att skapa mervärde i förhållandet med kunderna.

Vårt globala team

Webhelp tillsammans med vårt nätverk av dotterbolag finns i över 35 länder i Europa, Afrika och Nordamerika. Webhelp erbjuder stark lokal kunskap i kombination med expertis inom internationell affärs- och ekonomipraxis som passar perfekt till mode- och lyxvarumarknaden.

Därför passar vi er perfekt

Vår djupa förståelse för mode- och lyxvarumarknaden har vi fått genom att representera över 1 500 lokala och globala modemärken. Våra kunder förlitar sig på Webhelp när det gäller neutral support och vägledning för att uppnå ett ekonomiskt scenario där man har balans mellan affärsutveckling och skydd mot ekonomisk risk.

Eftersom vi arbetar med över 40 000 kunder, så sitter vi på lösningarna till de eventuella problem man kan stöta på mellan varumärken och deras kunder. Vi sätter våra kunder främst. Vi finns här för att stödja och hjälpa dem att utveckla nya lösningar för att skapa mervärde i förhållandet med kunderna.

Webhelp tillsammans med vårt nätverk av dotterbolag finns i över 35 länder i Europa, Afrika och Nordamerika. Webhelp erbjuder stark lokal kunskap i kombination med expertis inom internationell affärs- och ekonomipraxis som passar perfekt till mode- och lyxvarumarknaden.

Våra lösningar för att stödja er

De senaste nyheterna inom mode- och lyxvarumarknaden

Kunde inte hitta något

De senaste nyheterna inom mode- och lyxvarumarknaden