Krishantering

Under de senaste åren har rese- och fritidsmarknaden drabbats hårt av flera oväntade globala händelser. Den globala pandemin år 2020 är den värsta händelsen som vi hittills har sett. Dessa händelser är nästan omöjliga att förutsäga, men de mest flexibla företagen kommer ändå att vara förberedda. Att reagera snabbt och vara flexibla med hänsyn till kundernas behov i en kris kommer att vara det som särskiljer de ledande företagen i branschen.

Lorem ipsum

Hållbarhetoch syfte

Globaliseringen och den digitala revolutionen har skapat större konkurrens på rese- och fritidsmarknaden än någonsin tidigare. Många väletablerade reseföretag och varumärken har försvunnit de senaste åren. Att ha ett tydligt syfte, vara ekonomiskt stabil och vara operativt och miljömässigt hållbart hjälper reseföretag att överleva och växa.

Check our Travel services

Verksamhetsomställning

Rese- och fritidsbranschen leder vägen när det gäller att använda ny teknik och innovativa arbetssätt. Många företag står dock inför utmaningar med att helt integrera sina operativa och digitala upplevelser. Att skapa en sömlös, sammanhållen, digital resa och reseupplevelse kommer att sänka kostnaderna samtidigt som ni gör era kunder nöjdare.

Lorem ipsum

Därför passar vi er perfekt

Vår branschexpertis

Vi jobbar med över 50 globala och internationella hotell- och restaurangkedjor samt reseföretag. Tack vare det förstår vi vad som gör er organisation så speciell. Våra högutbildade medarbetare är experter på allt från försäljning via kundservice till teknisk support. Vår dedikerade affärsenhet stöder er affärsstrategi och hjälper er att växa.

Våra globala team

Våra över 60 000 medarbetare på mer än 140 kontor ger oss ett globalt fotavtryck med kapacitet att möta era behov när det gäller geografisk närhet, kostnad och kvalitet. Vår globala strategi erbjuder konsekvens, men det är inte en färdig allmän lösning. Vår anpassade strategi innebär att ni får en tjänst byggd efter era behov.

Våra verktyg och teknik

När ni arbetar med Webhelp har ni tillgång till alla de verktyg och den teknik ni behöver för att uppnå er vision och strategi. Från konsult- och kundanalys till automatisering och maskinöversättning har vi investerat i verktygen, tekniken samt experterna som använder dessa, så att ni slipper att göra det.

Därför passar vi er perfekt

Vi jobbar med över 50 globala och internationella hotell- och restaurangkedjor samt reseföretag. Tack vare det förstår vi vad som gör er organisation så speciell. Våra högutbildade medarbetare är experter på allt från försäljning via kundservice till teknisk support. Vår dedikerade affärsenhet stöder er affärsstrategi och hjälper er att växa.

Våra över 60 000 medarbetare på mer än 140 kontor ger oss ett globalt fotavtryck med kapacitet att möta era behov när det gäller geografisk närhet, kostnad och kvalitet. Vår globala strategi erbjuder konsekvens, men det är inte en färdig allmän lösning. Vår anpassade strategi innebär att ni får en tjänst byggd efter era behov.

När ni arbetar med Webhelp har ni tillgång till alla de verktyg och den teknik ni behöver för att uppnå er vision och strategi. Från konsult- och kundanalys till automatisering och maskinöversättning har vi investerat i verktygen, tekniken samt experterna som använder dessa, så att ni slipper att göra det.