Låg efterlevnad
av behandling

En dålig efterlevnad av behandlingar har associerats med ett ökat antal patienter med multikroniska sjukdomar. Dessa paraleller har bidragit till försämrare patientresultat och ökade vårdkostnader. Att förbättra efterlevnanden av behandlingar blir en nyckelprioritet för vårdaktörer för att balansera kostnaderna för sjukvården.

lorem ipsum

Ekonomisk press på läkemedelssektorn globalt

Läkemedelsföretag måste klara pressen från regeringar att begränsa sjukvårdskostnaderna. I Europa sjunker tillväxttakten och är värderad till 1-4% under de nästa fem åren, jämfört med tidigare år som låg på 5%. I detta sammanhang är effektivitet, lönsamhet och innovativa tillvägagångsätt nödvändiga för att säkerställa en hållbar tillväxt inom branschen.

lorem ipsum

Konkurrens för
generiska läkemedel

90% av dagens topp-20 läkemedel i världen kommer att konkurrera mot ett generiskt eller en biosimilar kopia innan 2023. Intäktsförlusten beräknas till nästan 120 miljarder dollar på marknaderna i utvecklade länder (2019-2023). En förkorttning av perioden med aktiv marknadsföring av Rx-produkter kräver både offensiva och effektiva kommersiella strategier.

lorem ipsum

En strategi som sträcker sig längre än bara till läkemedlet

Regeringar, patienter och HCP:s förväntar sig alla att läkemedelsföretag kommer att ge mervärde för hälsoprodukter, vilket innebär att man erbjuder ett komplett utbud av tjänster under hela produktens livscykel. Mervärdestjänster som ptientsupportprogram är den nya förväntade modellen: vetenskapliga projekt med MSL, webbkonferanser med KOL, mobilappar för vårdpersonal och patienter, läkemedelsleverans, patientstödsprogram etc.

lorem ipsum

Varför ska du välja Webhelp som din partner?

Vår effektivitet

Tack vare konsulter, apotekare, läkare och sjuksköterskor har vi en samlad, lång erfarenhet av att stötta våra kunder på deras föränderliga marknader.

Vår kvalitet

Mer än 100 läkemedelsföretag, sjukhus och försäkringsbolag förlitar sig på vår förmåga att hjälpa dem att möta sina nya utmaningar: öka den digitala andelen i marknadsföringen, möta konkurrens från generiska aktörer och att utveckla innovativa tjänster.

Vår innovation

Innovation är en del av vårt DNA. Vi är pionjärer inom direktförsäljning, hybridreklam och patientstödprogram, och vi vill ta fram nya vårdmodeller. Vår erfarenhet av innovation är förstärkt med 20 års värdefull beteendedata som samlats in från franska apotekare och läkare. Detta har gjort det möjligt för oss att skapa helt anpassningsbara proprietära verktyg och en hybridstrategi som passar deras preferenser.

Därför passar vi er perfekt

Tack vare konsulter, apotekare, läkare och sjuksköterskor har vi en samlad, lång erfarenhet av att stötta våra kunder på deras föränderliga marknader.

Mer än 100 läkemedelsföretag, sjukhus och försäkringsbolag förlitar sig på vår förmåga att hjälpa dem att möta sina nya utmaningar: öka den digitala andelen i marknadsföringen, möta konkurrens från generiska aktörer och att utveckla innovativa tjänster.

Innovation är en del av vårt DNA. Vi är pionjärer inom direktförsäljning, hybridreklam och patientstödprogram, och vi vill ta fram nya vårdmodeller. Vår erfarenhet av innovation är förstärkt med 20 års värdefull beteendedata som samlats in från franska apotekare och läkare. Detta har gjort det möjligt för oss att skapa helt anpassningsbara proprietära verktyg och en hybridstrategi som passar deras preferenser.

Våra lösningar för att stötta din verksamhet

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss

Hej,
redo att starta konversationen!

Texte alternatif

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss

Kundberättelser

Kundberättelser