Låg efterlevnadav behandling

Antalet patienter med multikroniska sjukdomar ökar, vilket leder till ökade kostnader i sjukvården, främst på grund av dålig följsamhet av den egna behandlingen: 50 % av patienterna följer inte villkoren för sina recept. Att förbättra efterlevnaden av behandlingen är en av de viktigaste frågorna för de nästkommande åren om vi vill upprätthålla hållbarheten i våra sjukvårdssystem.

lorem ipsum

Globalt tryckpå läkemedelssektorn

Läkemedelsföretagen måste klara av regeringens krav på att hålla nere utgifter för hälso- och sjukvård och minskande tillväxttrender: 1-4 % förväntas i Europa de närmaste 5 åren jämfört med 5 % de senaste 5 åren. Innovativa strategier kommer att vara nödvändiga för att säkerställa en hållbar tillväxt i branschen.

lorem ipsum

Konkurrens förgeneriska läkemedel

Konkurrensen från generiska läkemedel har blivit den nya standarden: 90 % av de toppsäljande 20 läkemedlen i världen kommer att konkurrera med generiska eller biologiskt likartade läkemedel år 2023, vilket beräknas medföra en minskad intäkt på 120 miljarder USD på utvecklade marknader (2019-2023).

lorem ipsum

En strategi som sträcker sig längre än bara till läkemedlet

Traditionella marknadsföringsmetoder baserade på produktegenskaper som presenteras av säljare är numera förlegade. Regeringar, patienter samt hälso- och sjukvårdspersonal förväntar sig att alla läkemedelsföretag kommer att erbjuda mervärde. Mervärdestjänster som patientstödprogram är den nya modellen.

lorem ipsum

Därför passar vi er perfekt

Vår effektivitet

Tack vare konsulter, apotekare, läkare och sjuksköterskor har vi en samlad, lång erfarenhet av att stötta våra kunder på deras föränderliga marknader.

Vår kvalitet

Mer än 100 läkemedelsföretag, sjukhus och försäkringsbolag förlitar sig på vår förmåga att hjälpa dem att möta sina nya utmaningar: öka den digitala andelen i marknadsföringen, möta konkurrens från generiska aktörer och att utveckla innovativa tjänster.

Vår innovation

Innovation är en del av vårt DNA. Vi är pionjärer inom direktförsäljning, hybridreklam och patientstödprogram, och vi vill ta fram nya vårdmodeller. Vår erfarenhet av innovation är förstärkt med 20 års värdefull beteendedata som samlats in från franska apotekare och läkare. Detta har gjort det möjligt för oss att skapa helt anpassningsbara proprietära verktyg och en hybridstrategi som passar deras preferenser.

Därför passar vi er perfekt

Tack vare konsulter, apotekare, läkare och sjuksköterskor har vi en samlad, lång erfarenhet av att stötta våra kunder på deras föränderliga marknader.

Mer än 100 läkemedelsföretag, sjukhus och försäkringsbolag förlitar sig på vår förmåga att hjälpa dem att möta sina nya utmaningar: öka den digitala andelen i marknadsföringen, möta konkurrens från generiska aktörer och att utveckla innovativa tjänster.

Innovation är en del av vårt DNA. Vi är pionjärer inom direktförsäljning, hybridreklam och patientstödprogram, och vi vill ta fram nya vårdmodeller. Vår erfarenhet av innovation är förstärkt med 20 års värdefull beteendedata som samlats in från franska apotekare och läkare. Detta har gjort det möjligt för oss att skapa helt anpassningsbara proprietära verktyg och en hybridstrategi som passar deras preferenser.

Våra lösningar för att stötta er

Låt oss prataom dig

Kontakta oss

Hej,redo att starta konversationen!

Texte alternatif

Låt oss prataom dig

Kontakta oss