​Att sätta människor först

 

Människor 

“Att göra affärer mer mänskliga”  innebär att vvi tar hand om våra medarbetare bättre och aktivt förbinder oss att bygga ett mer mångsidigt företag i alla dess aspekter, inklusive att stödja våra samhällen och lägga tonvikten på framgången för våra Webhelpers oavsett bakgrund.

Markerade initiativ:

 • Impact Sourcing – Rekrytering, utbildning och utveckling på olika sätt
 • Läs mer om vårt Impact Sourcing-initiativ med Harambee i Sydafrika i den här artikeln “Changing Lives in South Africa: Advisors in their own words”
 • Att öka medvetenheten om mångfald och inkludering med specifika åtgärder för kulturell, köns, generations och förmånsdiversitet
 • Tänka om våra sätt att arbeta för att bädda in mångfald
 • Att ta hand om våra människor genom att stödja det fysiska och mentala välbefinnandet för alla våra Webhelpers genom vårt globala WebHEALTH-program

 

Planet 

“Att göra affärer mer mänskliga” betyder att vi tar hand om den värld vi lever i, som ömsesidig respekt mellan vår planet och de människor som tycker om att leva på den varje dag. Vi tar hand om den genom att förändra vårt sätt att ta oss till jobbet, hur vi driver våra lokaler och hur vi konsumerar resurser på våra kontor bland annat.

Vi tror att ekonomisk tillväxt och miljöm¨ssig hållbarhet går ihop. Vi vill gå före med gott exempel genom att utforma en drift- och anläggningsmodell med hög hållbarhetsstandard.

Markerade initiativ:

I vart och ett av Webhelp-länderna finns våra team på plats för att minska vårt koldioxidavtryck genom initiativ som inkluderar:

 • Inköp och konsumtion på ett ansvarsfullt sätt
 • Återanvändning, återvinning och begränsning av avfall
 • Pendlar på ett smartare sätt

 

​​ Spelar vår roll med GREENHELP

 

Webhelpers - Farhad green

​​Att göra affärer på rätt sätt

 

Framsteg 

“Att göra affärer mer mänskliga” betyder att vi respekterar och tror på mänskliga integritet genom att åta oss höga etiska standarder gentemot oss själva och andra, genom vår uppförandekod, respekt för dataskyddsregler och förväntningar vi har till våra kunder och leverantörer. Integritet har varit kärnan i våra värderingar sedan början av Webhelp.

Markerade initiativ:

 • Gör etiska affärer, med kontroller och styrning genom IT-verktyg, policyer och dataskydd
 • Utveckla hållbara partnerskap med kunder och leverantörer enligt øsamma regler för uppförande som vi tillämpar på Webhelp.
 • Stöd startups i att bygga upp sin hållbarhetsstrategi genom vår dedikerade cell « The Nest by Webhelp »

Sekretesspolicy

Think HumanFoundation

Think Human Foundation skapades 2020 och är dedikerat till utbildning och integrationsinitiativ i de ~40 länder där Webhelp Group är verksamt

De tre viktigaste områdena där vi kommer fokusera våra lokala sammarbetens stöd mot är:

 • Skapa lika möjligheter för tillgång till utbildning
 • Bekämpa sociala hinder genom professionell integration
 • Överföra digital kompetens

Stiftelsen kommer att få en årlig kapitalfond från koncernens aktieägare, Webhelp-grundarna och alla våra Webhelpers kommer också ha möjlighet att bidra till stiftelsen. Utöver dessa kommer vi också att erbjuda kunder möjligheten att stödja via ett system för avrundning av fakturor.

Think Human ESG

​​​  Utbildning & integration

 

Vi har fullständig ackreditering

Våra internationellt erkända ackrediteringar försäkrar att er verksamhet och era kunder är i trygga händer.

Vi har fullständig ackreditering

Våra internationellt erkända ackrediteringar försäkrar att er verksamhet och era kunder är i trygga händer.