Juridisk rådgivning och datahantering

Vi kombinerar kundupplevelser med avancerad processdesign för att vår datahantering ska leva upp till förväntningarna hos våra kunder och deras kunder samt efterleva dataskyddsförordningen.

Våra hängivna team stöttar kunderna genom att hantera efterlevnad av dataskyddsförordningen och sekretesslagarna genom träningsprogram för anställda, datainsamlingsförfrågningar och krishantering för dataintrång i alla våra kundkontakttjänster.

Vår hantering av dataskydd:

Expertteam

Kvalificerade team försäkrar att samtliga dataskyddsprocesser sker i enlighet med GDPR. Flerspråkiga sekretessexperter löser smidigt uppgiftsförfrågningar inom godkända policys. Vi erbjuder skräddarsydda juridiska tjänster baserade på kundens efterlevnadsprogram och sekretesspolicys.

Pålitliga processer

En specifik kunskapshanteringsprocess för organisationsomfattande datasekretessinnehåll innebär fullständigt integrerade policys. Vi tillämpar smidigt era policys inom ramen för våra aktiviteter, redo att möta era kundteam. En ordentlig ärendehantering innefattar även autentisering av datainsamling (KYC). ​

Specialistteknologi

En detaljerad plattform för e-learning ger anställda god förståelse för dataskyddsförordningen. Ett ticketsystem hanterar vågen av förfrågningar fram till lösning och dashboards erbjuder insikt och rapporter om efterlevnad av dataskyddsförordningen.

6

språk som stöds av vårt hängivna datasekretessteam

100%

experter som även talar flytande engelska.

60%

snabbare än genomsnittlig jobbträning (förkortad upplärningstid)

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter


Hantering av betalningslösningar online

Vi hjälper dig att definiera och bygga upp en personlig betalningslösning för e-handel. Våra betalningslösningar på nätet och betalvillkor kommer att gynna ditt företag. Webhelp erbjuder lösningar för white label-fakturering samt skuldindrivnings- och riskhanteringstjänster, detta tack vare våra:

Expertteam

  • Team specialiserade på betalning som utformar personliga B2B-strategier för betalningslösningar online
  • Hubnätverk som innefattar 35 länder i Europa och Nordamerika

 

Pålitliga processer

  • Driftsätter betalningslösningar för ditt företag med ett säkert projekt på 3 månader
  • Affärsprocess helt anpassad efter B2B
  • Betaltjänst med europeisk licens utfärdad av ACPR och certifierad av ISO 27001

 

Specialistteknik

  • Nativeintegrering med huvudsakliga Marketplace-lösningar och webbsidor för e-handel
  • Global API-lösning som integrerar betalning, fakturering, skuldindrivning och kreditförsäkring
  Hör av dig i dag för att prata mer om våra betalningstjänster för B2B Marketplace och e-handel.

35+

års erfarenhet inom betalning

1.5

miljarder euro i inkasserade belopp årligen

1000

Webhelp-medarbetare med expertis inom betalning

35

länder

1

betalningsinstitution – ACPR-licensierad

1

inkassobolag (Solvencia)

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Senaste nyheter


Patient support services

Patient Support Programs har visat sig vara ett viktigt redskap för läkemedelsföretag som vill nå ut till vårdgivare, öka mottagligheten för behandling samt samla in data från verkligheten som håller priserna i schack.

Patientys är Frankrikes första Patient Support Program och en filial till Webhelp Medica som bidrar med en unik källa till expertis som kombinerar förmågorna hos professionella vårdgivare med specialutformade verktyg som bygger upp och överser programmen.

Tack vare vår glöd och integritet sätter våra partners sin tillit till oss. Vi håller vad vi lovar och tar itu med kundens utmaningar. Vi har skapat långsiktiga strategiska partnerskap och har hjälpt kunder uppnå förbättrad vård och optimala patientresultat

http://www.patientys.com/patientys-english/

Vår trovärdighet grundar sig i

Våra medarbetare

•25+ vårdkonsulenter som utformar och tillämpar sjukvårdsprogram
•40+ sköterskor, farmaceuter och läkare på distans
•Ett nätverk av 500 vårdgivare för platsspecifika uppdrag

Våra processer

•Sköterskor både på plats och på distans
•Kvalificerad ledning
•Robust kvalitets- och PV/AE-hanteringssystem

Våra system

•Anpassningsbara proprietära mjukvaror
•Användning av PRO för maximerad fältdata
•Certifierade journalservrar

40+

Erfarenhet och affärsärenden rörande 40+ terapiområden


Reklam och läkemedelsförsäljning

Genom åren har vi hjälpt diverse hälsovårdsorganisationer bedriva värdebaserade verksamheter och skapa utmärkta kundupplevelser.
Vi ökar försäljningen av läkemedel med sell-in & sell-out-metoder, genom att kombinera teleoperatörer med fältrepresentanter och e-utbildning.
Vi gör reklam för läkemedel genom att skapa engagemangsprogram i kanaler, med en genialisk blandning av avlägsna och närbelägna team.
Vi tar hjälp av vår kvalificerade databas och våra proprietära lösningar för att varje kontakt ska kännas personlig, optimera resultaten och minska kostnaderna.
Vår internationella närvaro skapar stora möjligheter vad gäller språk och kostnader (lokalt, nearshore, offshore).

Våra medarbetare

•30+ sjukvårdskonsulter som designar och tillämpar hållbara sjukvårdsprogram
•Över 130 Key Account Managers som interagerar med hälsovårdsutövare ute på fältet
•Ett erfaret kvalitetshanteringsteam som garanterar juridisk efterlevnad för samtliga program
•30+ MSL:er

Våra processer

•Officiell certifiering för att bedriva läkemedelsreklam
•Robust kvalitetshanteringssystem inom farmakovigilans som garanterar upptäckt, utvärdering, uppföljning och förhindrande av eventuella läkemedelsbiverkningar
•Informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Certifierad och granskad infrastruktur för skydd av sjukvårdsdata

Våra system

•20+ års värdefull data över preferenser och beteenden bland hälso-och sjukvårdsanställda
•Proprietär mjukvara som är helt anpassningsbar
•Omnikanal erfarenhet som gör det möjligt att engagera vårdgivare i alla typer av medier

100+

CUSTOMERS

35

COUNTRIES

240+

DEDICATED PROGRAMS

2M+

CONTACTS WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS EACH YEAR (FACE TO FACE, HYBRID PROMOTION, CALLS)


Kundkännedom

Vi erbjuder antingen en fullständig BPO-lösning för juridisk rådgivning tack vare våra KYC-experter som jobbar deras system, eller med ett nätverk av tjänster som kombinerar proprietära end to end-plattformar med expertis inom KYC för skräddarsydd kundkännedom.

Our approach to KYC Services:

Expertteam

Vi har skickliga agenter som talar över 25 språk, och en genomsnittlig månad bearbetar vi över 2 miljoner dokument. Vi erbjuder våra kunder detaljerad kontohantering samt en projekthanterare som använder sig av en driftmodell lämplig för både SAAS och BPO.

Pålitliga processer

Med dokumentbearbetning dygnet runt och en flexibel SLA, driftsätter vår beprövade metodologi klientprojekt inom 7 veckors tid, med skräddarsydda lösningar som kan anpassas efter specifika kundhanteringsregler.

Specialistteknologi för juridisk rådgivning

Vi kombinerar automatiserade och mänskliga dokumentverifikationer och använder en enkel API-integration för flexibilitet och skalbarhet, samt tar del av matnyttiga community-insikter via liverapporter och dashboards.

400+

agenter

25+

språk

2m+

bearbetade dokument per månad

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter


Juridisk skadereglering

Våra juridiska administratörer möter varierade, komplexa och utmanande uppgifter. Vi stöttar våra kunder genom att förse våra medarbetare med rätt kunskap, stöd och verktyg för effektiv hantering av klient- och kundärenden. Resultatet är en högkvalitativ ärendehantering. Vi hanterar över 10 000 ärenden årligen, samtidigt som vi har god regelefterlevnad, få klagomål och positiva Net Promoter Scores från kunderna.
Juridisk skadereglering på Webhelp:

Expertteam

Våra juridiska administratörer anställs med fokus på färdigheter, skicklighet och utförande. Varje medarbetare genomgår ett detaljerat, 6 månader långt träningsprogram där de får förstklassig träning från ämnesexperter som gör dem till kompetenta medarbetare, vilket i förlängningen skapar hög kundnöjdhet. Mer än en tredjedel av våra medarbetare har över tre års erfarenhet.

Pålitliga lösningar

De beprövade lösningar vi använder vid hantering av ärenden och rättsanspråk inom organisationer är samstämda med klientens servicekrav och önskade kundreseupplevelser. Som en multinationell organisation har vi tillgång till flertalet metodologier, läror, policys och tillvägagångssätt som försäkrar konsekvens för kunden och möjliggör global räckvidd.

Teknologi förverkligad

Vår tillämpning av klientservrar såväl som det faktum att vi erbjuder eller integrerar en rad förstklassiga tekniklösningar möjliggör optimerade kundvärden samt garanterar enhetlighet och effektivitet.

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter


Digital teknologi Services

Vi rustar dig med de digitala teknologier och den expertis som krävs för att ditt företag ska hänga med i alla de digitala förändringar som sker i dag och i morgon.

Minskade utgifter och ökad omsättning leder till ökad vinst för din verksamhet. Genom en förbättrad kundupplevelse ökar dessutom dina möjligheter till kundpåverkan, tack vare våra digitala teknologitjänster:

Digital expertis

·Mjukvaruexperter som utformar mjukvaror efter dina behov
·Analytiker och ingenjörer som stöttar dina digitala tjänster och produkter
·Skickliga konsulter som stärker din digitala plattform och allmänna användarupplevelse

Multikanalkapacitet

·Utformning och utveckling av appar för webb och mobil
·Interaktiva konversationsplattformar
·Produkter och stöd för anslutna enheter och så kallade ”sakernas internet”

Verktyg och teknik

·Snabb utveckling och driftsättning med hjälp av smidiga och flexibla metoder
·Expertis inom webbteknik: .Net, Java, PHP, RPA, Magento, React, Angular, Symfony
·Expertis inom mobilteknik: iOS (Swift), Android (KOTLIN), Hybrid (REACT NATIVE, FLUTTER)

15+

år av erfarenhet av mjukvaruutveckling

100+

klienter

250

utvecklare, verksamhetsanalytiker och projektledare

700+

projekt Flexibla metoder

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter


Processautomationstjänster

Genom att tillämpa våra processautomationstjänster kommer ditt företags SLA (service-level agreement) att förbättras, kundnöjdheten att öka och kostnaderna per kontakt att minska.

Bevisade företagsförbättringar

•Moderna IVR-system i stället för traditionella talsvarssystem
•Tillämpning av självbetjäningstjänster som använder sig av AI-drivna talassistenter för att avlasta kontaktcentren
•Kontakter med lågt kundvärde slussas till chattbottar eller mailbottar
•Automatisering av repetitiva sysslor med hjälp av bemannad och obemannad robotiserad processautomation (RPA)
•Användning av maskinöversättningar för att överbrygga språkbarriärer
•Automation av samtalskategorisering och loggande för att minska den genomsnittliga behandlingstiden (AHT)

En omfattande portfölj av teknologi och samarbetspartners

•En blandning mellan interna teknologier (Telecats, Pitech+) och tredjepartslösningar, som alltid lutar sig mot de senaste teknologierna
•Anpassningsbara scenarier skräddarsydda efter eran affärsprocess
•Maskinöversättningsteknologi som möjliggör innovativa operativa modeller
•Stöd för flertalet språk och industrier

Hantering av end-to-end-lösningar

•Kompetenscenter med certifierade lösningsexperter
•500+ IT-konsulter som utformar och genomför lösningar
Hör av dig till oss i dag för att lära dig mer om våra automatiseringstjänster.

20%

av kontakten mellan kund och rådgivare kan automatiseras

Up to45sec

Bevisad minskning av genomsnittlig hanteringstid (AHT) på upp till 45 sekunder tack vare automatisering av samtal mellan kunder och rådgivare

Up to30%

En kostnadsminskning på upp till 30 % genom tillämpning av maskinöversättningar för språk som är svåra att spåra

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter


CRM-teknologi

Ett enda kösystem där samtliga rådgivare kan blandas över kanalerna (inklusive nya digitala kanaler), en kundvy på 360°, självbetjäning, gamification och integrering med CRM-system, komplett skydd för företagsdata och många fler avancerade funktioner.
Det finns INTE en modell som passar alla, vår skräddarsydda IT-lösning utformas av våra konsulter för att stötta alla dina kundvårdsprocesser.

Flexibel plattform

•En central omnikanalplattform
•9+ tilläggsfunktioner som kompletterar kärnlösningen
•Kundanpassningstjänster som uppfyller dina specifika företagsbehov

Ett nätverk av teknologier:

•Vi kombinerar vår interna IP med flertalet strategiska och registrerade samarbetspartners
•Alla call center-tekniker stöds och levereras av Webhelps expertteam
•Färdiga anslutningar försäkrar snabb driftsättning
•Öppen API som möjliggör integrering av verksamhetens befintliga system eller molntjänster (informationssystem, CRM-plattformar, etc.)

Solution Management från end to end:

•Utformning, uppbyggnad och drift av din verksamhets skräddarsydda omnikanalplattform
•Kompetenscentrum med certifierade lösningsexperter
•1000+ it-specialister som ansvarar för dina kontaktcenterlösningar
Låt oss prata om ditt kommande ”Contact Center As A Service”.

1+

central plattform för hantering av omnikanal kontakt

9

förintegrerade tilläggsfunktioner

100%

anpassningsbara funktioner för dina företagsbehov

Up to20%

Upp till 20 % ökad effektivitet med Webhelp CCAAS (Contact Centre As A Service)

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter


Transformationsprogram

Att balansera processer, kundresor, operativa modeller, teknologi och medarbetare för att leverera pålitliga, hållbara transformationer och samtidigt ha koll på olika riskfaktorer och upprätthålla ordningen kan kännas överväldigande, men det är avgörande för framgång.

Vårt fokus ligger på:

Kundupplevelser

Hur ser kundupplevelsen ut i verkligheten? Vad väntar sig kunden av oss och hur tillgodoser vi det?

Upplevelse och processer

Hur skapar vi värde?

Platser, tjänsteförrättningar och team

Vi analyserar webbsidors nätverk, hur vi fördelar jobb till dem och hur vi på bästa sätt utformar team.

Teknologi och infrastruktur

På vilket sätt stöttar teknik och fysiska anläggningar skapandet av värde?

Människor, kultur och organisation

Ser vi ständigt till att skapa värde för kunden och organisationen? Hur ser organisationskulturen ut, och hur påverkar den vårt utförande?

Ledning

Hur ser vi till att driva upp värden? Hur effektivt fattas beslut, och hur ser riskhanteringen ut?

När alla är inbegripna med färdplanen och tidsfristen, är det tjänsteförrättningarnas ansvar att driva fram sin aspekt av förändringen och levererar därigenom i tid och inom budget.

73%

av alla projekt misslyckas med att uppnå fullskalig transformation