Solutions Group 1 – Customer engagement

3 Articles and Podcasts
Säljstöd

Förutom att skapa ökade intäkter kommer våra skickliga säljexperter även att förbättra er säljeffektivitet. Våra beprövade metoder för säljstöd är skapade för att motsvara alla tänkbara säljbehov.

Kundtjänst

Med vår kommersiella kundtjänst skapar du långsiktiga, hållbara och värdefulla relationer till dina kunder. Vi hjälper ditt märke att växa och frodas.

Teknisk support

Våra specialistteam skapar mänskliga kundupplevelser och optimala lösningar för teknisk support, med flerspråkiga B2B-, B2C- och B2E-marknader åt världens mest progressiva företag.