Anlita våra experter och säkerställ kundvänlig kredithantering

Överlämna din kredithantering till våra specialister för att reducera riskfaktorer och säkerställa tillväxt för ditt företag.

Ett samarbete med Webhelp och våra 35 år av erfarenhet inom kreditriskhantering, ger dig möjlighet att konsolidera, kontrollera och utveckla kommersiella relationer och internationella kunder.

Kundvänlig kredithantering

Företagsanpassade strategier för betallösningar

Vårt team med specialister på betallösningar hjälper dig att bygga upp en B2B-betalstrategi anpassad för företagets verksamhet. Vi tar fram betalningsstrategier för e-handel och B2B-dropshipping som optimerar din betalningslösning och stärker ditt företag.

Genom att rusta dina säljare med ett helt set av tjänster (faktura, återkrav, kreditförsäkring, m.m.) och erbjuda anpassade betalningsvillkor till dina kunder bygger du säkra och värdefulla affärsrelationer.

Vi optimerar din betallösning

Inkassotjänster för snabbare kassaflöden och ökad lönsamhet

Ta hjälp av våra experter för att välja rätt inkassostrategi. Våra inkassotjänster med en kombination av mänsklig och digital kontakt, leder till kostnadsreducering, fler inkasserade belopp och förbättrad lojalitet.

Att tillämpa denna strategi på din marknad, din målsättning och dina kundkontakter kommer att ha en positiv inverkan på kundernas lojalitet oavsett om det gäller B2B eller B2C.

Ta hjälp av våra inkassotjänster

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss

Hej,
redo att starta konversationen!

Texte alternatif

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss

Senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Senaste nyheter