Låt oss omvandla din data till värdefulla kundinsikter

Med hjälp av ledande verktyg för cx analytics kan våra dataingenjörer- och analytiker ta reda på ”vad” och ”varför” från tidigare insamlad data och ta fram en handlingsplan för att förbättra kundupplevelsen.

Webhelp ger dig värdefulla kundinsikter

Prediktiva anlayser som förbättrar ditt företags resultat

I kund-, kontrakt och företagsdatan kan det finnas mycket information som inte utnyttjas. Våra dataexperter använder AI för att analysera trender och mönster i kundernas beteenden. En prediktiv analys gör det möjligt att förutse vad som kommer ske och hjälper till att bestämma nästa steg för företaget och för varje individuell kund.

Våra tjänster för prediktiv analys

Våra experter hjälper dig att förstå och förbättra kundupplevelsen

Att använda dataanalyser för att driva verksamheten och kundförbättringar gör det möjligt för ditt företag att bli mer flexibelt och anpassningsbart när kundernas krav snabbt ändras. Våra erfarna specialister arbetar tillsammans med era team och fokuserar på förbättrad prestanda, vilket leder till förändring med stor effekt som varar länge.

Låt oss förbättra kundupplevelsen

Låt våra specialister ta hand om din rekrytering

Vårt företag fokuserar på människor. Vi anser att allting blir mer levande när man sätter människor i fokus.

Att hitta, rekrytera, träna, utveckla och leta efter rätt personer för ditt varumärke och dina kunder är vad vi gör. Våra experter och fantastiska tjänster tar hand om rekryteringen åt dig.

Våra rekryteringstjänster

Ett beprövat sätt att skapa värde med hjälp av data

Dataanalys

 • ””Blicka framåt”” – VAD KOMMER att hända – förutse framtida prestanda och kundbeteenden med predikativa analyser
 • Gräva djupare i kontaktdata för att hitta roten till olika problem
 • Beräkna möjligheter att transformera CX
 • Förändrings proffs för att leverera förbättringar i ett modellkontor”

Dataanalyser

 • ””Backspegeln””
 • Analyser av trender och VARFÖR resultaten har förändrats
 • Stödjer ad-hoc frågor och MBR/QBR spotlights
 • Driver på dagliga förbättringar i resultaten

Business Intelligence

 • Regelbunden rapportering om VAD som skett
 • Daglig, veckovis och månadsvis mätning av viktiga KPI:er
 • Rapporter till Webhelp och kunder för att förbättra kundtjänstens arbete

Träffa våra experter inom dataanalys och drifttjänster

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss

Hej,
redo att starta konversationen!

Texte alternatif

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss