Genom att beräkna kundernas efterfrågan, visualisera kundupplevelsen och att analysera ””Voice of the Customer”” kan vi ge dig en bättre förståelse för kundens behov och olika möjligheter.

Våra lösningar för kundinsikter är skräddarsydda för varje kunds unika behov och fokuserar på att optimera värdet i dina existerande data och system. Vi kommer komplettera ditt företag och kundupplevelse med:

Vår personal:

  • Dedikerade experter inom data, visualisering och VOC-tjänster (Voice of the Customer)
  • Insiktsanalytiker och Change Managers som gör om insikterna till handling
  • Flerspråkig täckning

Våra processer:

  • Multikanals insikter från röst-, digitala och sociala kanaler
  • Insikt till handling-metod som säkrar mätbara resultat
  • Ämnesmodeller för direkt och indirekt återkoppling ger en 360° kundvy

Våra system:

  • Multikanals feedbacklösningar
  • Den bästa kundupplevelsen och analysteknologierna
  • Analys av tal och text

Prata med oss idag om hur Webhelps tjänster för dataanalys kan hjälpa dig.