Digitala tjänster. Content moderation.

Innehåll är en nyckelmöjlighet, men också en utmaning på digitala plattformar. Risker kan uppstå när som helst, var som helst och på vilka språk som helst, men dina användare väntar sig snabb och smidig uppladdning av sitt innehåll.

Med hjälp av våra automatiska verktyg och processer med fokus på content moderation skapar våra moderatorer en perfekt balans mellan utmärkta användarupplevelser och pålitliga plattformar.

Upptäck våra värderingar

Digitala tjänster. Innehållshantering.

Content management och leverans av rätt innehåll på rätt plats är en svår och tidskrävande uppgift. Att se till att innehållet är konsekvent och skapar engagemang är ännu svårare.

Våra innehållsmanagers använder sig av dedikerade processer för innehållshantering som hjälper dem att utforma expertmässiga strategier, från datafasen till kunskapshantering.

Upptäck våra värderingar

Digitala tjänster. Digital insights och e-rykte.

Vill man skapa ett unikt märke kan mängden information som finns tillgänglig online kännas överväldigande. Vi hjälper dig skapa maximal potential för ditt märke.

Med hjälp av digital insights som analyser, social listening, krishantering och mätningar av e-rykte blir du bättre rustad för att höra dina kunders digitala röster, och bättre rustad för att möta deras behov.

Upptäck våra värderingar

Digitala tjänster. Social media management.

Utmärkt marknadsföring i sociala medier är ett resultat av rätt team på rätt plats. Med vår expertis inom rekrytering och vårt nätverk av community managers kan vi snabbt hitta de bästa personerna för ditt märke och dina sociala kanaler.

Vi hjälper till att bygga och överse dina online-communitys samt skapar tillit och snack kring ditt märke. För att bättre stötta kunden och förebygga kriser skapar vi även utökad räckvidd för dina sociala medier.

Upptäck våra värderingar