Omvänd logistik

Att hantera kostnader och komplexitet vid lagningar är en utmaning. Tack vare långvarig erfarenhet kan du tryggt överlåta hantering av lagning och garanti till oss.

Vår plattform för Extended Application for Reverse Logistics (EARL) ger servicecenter realtidsuppdateringar av statusen på enskilda ärenden, lagernivåer och arbetsordrar.
En konsoliderad instrumentpanel som kontinuerligt uppdaterar kunden och samtidigt hjälper dig att identifiera förbättringsmöjligheter under själva processen.

Våra medarbetare

 • Över 10 års erfarenhet
 • Över 20 servicecenter länkade till EARL, vilket lett till över 35 000 behandlade RMA:er per år
 • Hängivna systemutvecklingsteam för EARL-driftsättningar
 • Flexibel proposition – som självständig tjänst eller inbakad i lösningar för kommersiell assistans eller teknisk support

Vår process

 • Garantiregler och automatisering av servicescenarier ger kunden realtidsinfo om sina garantirättigheter
 • Fullskalig tjänsteprocess för VIP-återförsäljare via en onlineportal som främjar stora produktförfrågningar
 • Tjänsteförfrågningar bearbetas via en onlineapp och är helt och hållet automatiserade

Vårt system

 • EARL förenar din frontline-CRM med back-end-systemen i ditt servicecenter
 • Servicecenterintegration genom xml interface och webbtjänster
 • Instrumentpanel som ger information om ditt partnernätverk, öppna tjänstförfrågningar, lagernivåer, etc.

Våra tjänster hjälper dig att:

 • Integrera dina service- och reparationstjänster, vilket förbättrar företagets allmänna CX
 • Öka effektivitet och minska kostnader i värdekedjan för reparationer och garanti
 • Onlineportaler för återförsäljare med högt värde minskar trycket på kontaktcentren
 • Konsoliderade instrumentpaneler där du i realtid kan utvärdera och jämföra servicecenterresultat

Hemelektronikens era

 

År 2023 väntas hemelektronikmarknaden växa med 62 % till en marknad värd 4000 miljarder kronor.
Ökad användning av hemelektronik (CE) tack vare en växande global medelklass, särskilt vad gäller:

 • Smartphones
 • Surfplattor
 • TV
 • Andra uppkopplade/smarta produkter

Kunden prioriterar värde

 

 • 20 % minskad vinst per användare år 2023
 • Kunder siktar in sig på värde snarare än att fatta beslut utifrån den senaste teknologin.

Kostsamma reparationer

 

 • 20 % produktreturer på den europeiska marknaden
  Eftersom segmentet ständigt förändras av nya märken, samtidigt som kunden blir alltmer värdefokuserad, är pressade marginaler och minskade kostnader för hantering av reparationer och garantier avgörande för hemelektroniksektorn

Träffa våra experter

Our latest News