En lyckad företagskundtjänst kombinerar rätt verktyg och effektiva processer med skicklig och utbildad personal för att skapa perfekta kundupplevelser, och det är vad Webhelps filosofi går ut på.

Våra specialutformade lösningar för teknik och helpdesk sammanför alla dessa komponenter och skapar ekonomiskt värde för kunden och utmärkta kundupplevelser. Våra helpdeskspecialister ger strålande service och besitter dessutom avancerad teknisk kunskap för att kunna lösa ärenden vid första kontakttillfället.

Våra medarbetare:

•Flerspråkig företagskundtjänst med 25+ språk
•Över två miljoner ärenden behandlas per månad
•Global räckvidd 24/7
•Flexibla operativa modeller med exakta eller integrerade team beroende på behov

Våra processer:

•ITIL-kompatibilitet som möjliggör kontinuerlig förbättring
•Skräddarsydda ärendeplaceringar som lägger grunden för ansvarsfulla lösningar
•Uppsyn dygnet runt och god tillgänglighet

Våra system:

•Skräddarsydda dashboards för att följa serviceutvecklingen och utreda skälen till uppstådda incidenter
•Möjlighet att jobba med befintliga klientsystem för snabbare driftsättning
•Automatiserade lösningar för optimerad anpassning av självbetjäningstjänster
•Kundspecifika omnikanallösningar
•Virtuella assistenter för ökad produktivitet

Öka ditt värde med våra mångsidiga it-lösningar:

•Snabb respons vid plötsliga förändringar i försäljning tack vare en flexibel personalplanering
•Mindre nedtid vilket ökar produktiviteten
•Ökad kundnöjdhet (CSAT)
•Permanent minskning av it-kostnader
•Certifierad tjänstekompetens och teknisk utbildning för våra it-specialister
•Professionell expertis på högsta nivå
•Optimerad styrning och effektiv arbetsmängd för fälttjänsterna
•Flexibilitet vad gäller ämnesrelaterade förfrågningar

1,5%

nedtidspåverkan på produktiviteten

73%

av användarnöjdhet när det gäller hastighet

1,7

mb AI har potential att förbättra självbetjäning

90%

av ärenden avklaras vid första samtalet

Låt oss prataom dig

Kontakta oss
Texte alternatif

Låt oss prataom dig

Kontakta oss