Patient Support Programs har visat sig vara ett viktigt redskap för läkemedelsföretag som vill nå ut till vårdgivare, öka mottagligheten för behandling samt samla in data från verkligheten som håller priserna i schack.

Patientys är Frankrikes första Patient Support Program och en filial till Webhelp Medica som bidrar med en unik källa till expertis som kombinerar förmågorna hos professionella vårdgivare med specialutformade verktyg som bygger upp och överser programmen.

Tack vare vår glöd och integritet sätter våra partners sin tillit till oss. Vi håller vad vi lovar och tar itu med kundens utmaningar. Vi har skapat långsiktiga strategiska partnerskap och har hjälpt kunder uppnå förbättrad vård och optimala patientresultat

http://www.patientys.com/patientys-english/

Vår trovärdighet grundar sig i

Våra medarbetare

•25+ vårdkonsulenter som utformar och tillämpar sjukvårdsprogram
•40+ sköterskor, farmaceuter och läkare på distans
•Ett nätverk av 500 vårdgivare för platsspecifika uppdrag

Våra processer

•Sköterskor både på plats och på distans
•Kvalificerad ledning
•Robust kvalitets- och PV/AE-hanteringssystem

Våra system

•Anpassningsbara proprietära mjukvaror
•Användning av PRO för maximerad fältdata
•Certifierade journalservrar

40+

Erfarenhet och affärsärenden rörande 40+ terapiområden