Vi kombinerar kundupplevelser med avancerad processdesign för att vår datahantering ska leva upp till förväntningarna hos våra kunder och deras kunder samt efterleva dataskyddsförordningen.

Våra hängivna team stöttar kunderna genom att hantera efterlevnad av dataskyddsförordningen och sekretesslagarna genom träningsprogram för anställda, datainsamlingsförfrågningar och krishantering för dataintrång i alla våra kundkontakttjänster.

Vår hantering av dataskydd:

Expertteam

Kvalificerade team försäkrar att samtliga dataskyddsprocesser sker i enlighet med GDPR. Flerspråkiga sekretessexperter löser smidigt uppgiftsförfrågningar inom godkända policys. Vi erbjuder skräddarsydda juridiska tjänster baserade på kundens efterlevnadsprogram och sekretesspolicys.

Pålitliga processer

En specifik kunskapshanteringsprocess för organisationsomfattande datasekretessinnehåll innebär fullständigt integrerade policys. Vi tillämpar smidigt era policys inom ramen för våra aktiviteter, redo att möta era kundteam. En ordentlig ärendehantering innefattar även autentisering av datainsamling (KYC). ​

Specialistteknologi

En detaljerad plattform för e-learning ger anställda god förståelse för dataskyddsförordningen. Ett ticketsystem hanterar vågen av förfrågningar fram till lösning och dashboards erbjuder insikt och rapporter om efterlevnad av dataskyddsförordningen.

6

språk som stöds av vårt hängivna datasekretessteam

100%

experter som även talar flytande engelska.

60%

snabbare än genomsnittlig jobbträning (förkortad upplärningstid)

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter