Kundresor är en kraftfullt sätt för att förstå den verkliga upplevelsen av att interagera med ert företag, från att först identifiera ett behov till att det uppfylls.

Bättre kundresor ger kortsiktiga fördelar och låser upp långsiktig hållbar tillväxt. Genom design av kundresorna kan du:

  • Öka intäkterna genom ökad försäljning, omvandlingar, förespråkande, lojalitet och nya produkterbjudanden
  • Redusera kostnader genom att minska kostnaderna för efterfrågan för fel och aktiviteter som inte genererar värde
  • Förbättra mätvärden, såsom NPS, snabba svar och First Call Resolution. Vi använder kundupplevelsen för att skilja er från konkurrenter
  • Öka anställdas engagemang och trivsel genom att placera kunden i hjärtat av allt du gör och tillhandahålla ett gemensamt syfte

Vårt tillvägagångsätt går djupare för att förstå de sanna barriärerna för friktionsfria upplevelser, bedöma back-office affärsprocesser, operativa modeller och teknologi samt de faktiska kundinriktade kanalerna och kontaktpunkterna.

Med tjugo års erfarenhet av drift och förbättrad kundupplevelse arbetar åra experter inom design av kundresor nära ert tem för att leverera den förändring som din organisation behöver.

Låt oss prataom dig

Kontakta oss
Texte alternatif

Låt oss prataom dig

Kontakta oss