Kundlojalitet

Förvärv av nya kunder är kärnan för varje försäljningsstrategi. Att förstå målgruppen och veta var och när man bäst når ut är avgörande för att lyckas. Våra säljexperter hjälper dig att identifiera potentiella kunder och engagerar dem i samtal i diverse kanaler. Resultatet: fler sälj per sidvisning, fler köp per kund och förbättrade kundupplevelser. Vi kombinerar teknologi, analys och säljexpertis för att locka till oss och skapa värdefulla kundmöjligheter.

Säljstöd

Att erbjuda säljstöd och assistans till kunder som aktivt söker köpmöjligheter kan leda till avsevärda intäkter. Våra säljassistenttjänster är utformade för att se till att kunden har tillgång till säljexperter i alla sina kanaler. Att aktivt besvara produktfrågor, komma med rekommendationer och ge förslag på relaterade produkter är mer lönsamt än ett renodlat självbetjäningssystem. Våra rådgivare skapar ökade kundintäkter genom att stötta Inbound och Outbound, digital försäljning, mobil handel och social handel både online och offline.

Onboarding

För många företag, och särskilt de som säljer tjänster, hänger kundens livstidsvärde till stor del på de tidiga kundupplevelserna. Våra onboarding-tjänster är utformade för att se till att nya kunder snabbt blir aktiva användare av dina tjänster. Vi använder kunddata och analyser för att identifiera de kundbeteenden som tyder på lyckad tillämpning. Tack vare dessa insikter kan vi avgöra när och hur våra rådgivare bör engagera nya kunder för att skapa kundlojalitet och ambassadörskap i ett så tidigt skede som möjligt.

Upselling och Cross selling

Befintliga kunder representerar ofta en outnyttjad källa till värdetillväxt. Att proaktivt rekommendera relevanta tilläggsprodukter och tjänster till befintliga kunder skapar inte bara ökad vinst. Sköts det på rätt sätt bygger det dessutom kundlojalitet och ambassadörskap. Vi får dina kundvärden att stiga, ibland genom att proaktivt introducera kunderna för nya möjligheter och andra gånger genom att göra rekommendationer under kundsamtal.

Customer retention

Organisationer som är med om stora kundbortfall kan uppleva förvärv av nya kunder som att man försöker springa i motvind. Genom att skapa kundlojalitet bland befintliga kunder säkrar vi ditt företag större lönsamhet. Tack vare sofistikerade kundanalyser kan vi hjälpa dig att identifiera vilka kunder som löper risk att falla bort och de mest effektiva sätten att förhindra det. Informationen skickas vidare till våra experter som aktivt engagerar dessa kunder i samtal för att få dem att stanna eller återvinna deras tillit.

Träffa våra experter

Låt oss prataom dig

Kontakta oss

Hej,redo att starta konversationen!

Texte alternatif

Låt oss prataom dig

Kontakta oss