Hos Webhelp, vet vi att varje situation är unik.

Hos Webhelp, vet vi att varje situation är unik. Medan vår breda erfarenhet med virituella och hemmabaserade lösningar kanske passar för ett brand, kanske andra fortfarande kräver en fullt integrerad on-site lösning över flera geografiska områden. Vår flexibla Anywhere-modell kombinerar våra best-shoring-tillvägagångsätt med lösningar för arbete hemifrån. Vi kombinerar det fysiska och virtuella globalt, som säkrar att varje klient har den rätta leveransmodell för deras företag och kunder. Genom att utvidga våran best-shoring-tillvägagångsätt med våra 190+ globala lokalisationer och virtuella funktioner, kan du och era team få alla fördelarna av våra nätverk av kontor, samtidigt som du får motståndskraft och flexibilitet att skalera resurser och har tillgång till specialistkunskaper efter behov.

Vi skapar lösningar som passar för DIG

Som pioniärer inom best-shoring är vi helt i fronten när det gäller att skapa skräddarsydda lokaliseringsstrategier från grunden. Vi tar nu anpassningen av geografi och teknologiska lösningar till våra kunders behov ett steg längre, gjenom en väldigt flexibel leveransmodell. För oss är inte Anywhere en fristående tjänst, utan snarare en möjlighet i vår breda portfölj av tjänster, som matchar lokaliseringsstrategi till din specialla aktivitet, ett branchbehov eller ändring av profil utifrån efterfrågan.

Vi utnyttjar det bästa från både fysiskt och virtuellt

Den största utmaningen med distansarbete är att hitta rätt balans mellan tillit och kontroll samt att få goda resultat. Vårt Anywhere-tillvägagångsätt tillåter oss att leverera god balans på advisor-nivå samt att ge dem tilliten och stöttningen dom behöver för att uppnå bästa resultat. Med Webhelp-Anywhere ökar vi prestationsnivån genom att integrera arbeta-hemifrån-lösningar med mer traditionella leveransmetoder. Våra @home ready team är baserade på flera av våra kontor runt om i världen. Dom levererar de bästa resultaten till våra uppdragsgivare samt att de får stöttning och uppföljning face to face. @Home sometimes teamen jobbar ibland delvis hemifrån och delvis på kontoret. De får fördel av stöttning och upplärningsmöjligheterna på kontoret, samt den extra flexibiliteten och motivationen som vi uppnår genom att jobba hemifrån. Äntligen är våra @home always team alltid hemifrån, medan de fortfarande får stöttning från ett av våra fysiska kontor. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder hög skalbarhet, flexibilitet och anställningsmöjligheter till fantastiska talanger där arbete hemifrån är den bästa eller enda alternativa lösningen.

Driven av en expertkultur - överallt

Som ett måldrivet företag med en stark kultur. Webhelp Anywhere är ett tydligt uttryck för våran vision att göra affärer mer männskliga.

Nyhetsbrev

Håll kontakten

Skriv in din e-post för att motta vårt nyhetsbrev

[contact-form-7 id="291"]

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss

Hej,
redo att starta konversationen?

Texte alternatif

Låt oss prata
om dig

Kontakta oss