​İnsanı Ön Planda Tutarak

İnsanlar 

“İşimizi daha insani hale getirmek”, çalışanlarımızı çok önemsediğimizi göstermekle birlikte, sahip olduğumuz her tür eğitim seviyesi ve sosyal çevreden gelen Webhelp ekibimizin başarısını da göz önünde bulundurarak, her toplumu desteklediğimiz ve her açıdan çeşitliliği sahip bir şirket inşa etmeye aktif olarak kendimizi adadığımız anlamına da gelir. 

Vurgulanan girişimler:

 • Etki Yaratmak – İşe alım, eğitim ve gelişim de farklılaşma
 • Güney Afrika’da Harambee topluluğu için başlattığımız girişimimiz hakkında “Güney Afrika’da Hayatları Değiştirmek: Kendi sözleriyle danışmanlar” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.
 • Kültür, cinsiyet, kuşak ve yetenek çeşitliliği konusundaki özel eylemlerle Çeşitlilik ve Kapsayıcılık hakkında farkındalık yaratmak
 • Çeşitliliği özümsemek için Çalışma Yöntemlerimizi Yeniden Düşünmek
 • Küresel WebHEALTH programıyla tüm Webhelp ekibimizin fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyerek çalışanlarımızı desteklemek

Gezegenimiz 

“İşimizi daha insani hale getirmek”, üzerinde yaşadığımız dünyayı koruyacağız anlamına gelir; diğer bir değişle gezegenimiz ile her gün onun üzerinde yaşamanın tadını çıkaran insanlar arasındaki karşılıklı saygıyı korumak demektir. İşe gitme biçimimizin, binalarımıza enerji sağlama biçimimizin, ofislerimizde kaynakları tüketme biçimimizin de aralarında olduğu pek çok şeyi değiştirerek bu konuya hassasiyetle yaklaşacağız.
Ekonomik büyüme ve çevresel sürdürülebilirliğin birlikte ilerlediğine inanıyoruz. Yüksek sürdürülebilirlik standartlarına sahip bir işletme ve tesis modeli tasarlayarak bir örnek teşkil etmek istiyoruz.

Vurgulanan girişimler:

Webhelp ülkelerinin her birinde, Ekiplerimiz karbon ayak izimizi azaltmak için şimdiden hazırlar. Bunun için planladığımız girişimlerimiz:

 • Bilinçli satın alma & tüketim
 • Yeniden kullanım, geri dönüşüm & atık sınırlam
 • Ev-Ofis arası gidiş gelişlerin daha akıllı yöntemlerle yönetilmesi

​​GREENHELP ile
üzerimize düşeni yapıyoruz

Webhelpers - Farhad green

​​​İşimizi doğru şekilde yapıyoruz

İlerleme 

“İşimizi daha insani hale getirmek”, Mesleki Davranış Kurallarımız aracılığıyla veri koruma kurallarına saygı duymamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimize yönelik sürekli sahip olduğumuz beklentilerimizle hem kendimiz hem de başkaları için yüksek etik standartlarına bağlı kalarak dürüstlüğe saygı duyduğumuz ve buna inandığımız anlamına geliyor. Webhelp’in ilk kuruluşundan itibaren değerlerimizin temelinde dürüstlük yatmaktadır.

Vurgulanan girişimler:

 • Bilgi teknolojileri araçları, politikaları ve veri koruma yoluyla kontroller ve yönetişim içerisinde işlerin etik yürütülmesi
 • Webhelp genelinde uyguladığımız mesleki davranış kurallarına uygun hareket ederek müşteriler ve tedarikçilerle Sürdürülebilir Ortaklıklar Geliştirme.
 • «The Nest by Webhelp» programımız aracılığıyla, start up firmaların kendi sürdürülebilirlik yaklaşımlarını geliştirmelerini destekleme

Mesleki Davranış Kuralları

Think Human
Foundation

2020 yılında kurulmuş olan Think Human Vakfı, Webhelp Grubu’nun faaliyet gösterdiği yaklaşık 40 ülkede eğitim & entegrasyon girişimlerine kendini adamış bir vakıftır.

Yerel derneklerdeki desteğimizi odaklayacağımız üç ana alan şunlardır:

 • Eğitime erişim için fırsat eşitliği yaratma
 • Mesleki entegrasyon yoluyla sosyal engellerle mücadele etme
 • Dijital becerileri yayma

Vakıf, Grup Hissedarlarından yıllık bir bağış fonu alacak olup, Webhelp Eş Kurucuları ve tüm Webhelp çalışanlarımız da Vakfa katkıda bulunma fırsatına sahip olacaklardır. Bunlara ek olarak, müşterilerimize de, faturaları yuvarlama sistemi aracılığıyla destek verme imkanı sunacağız.

Think Human ESG

​​​  Eğitim & Entegrasyon

Güvenilir bir kurumuz

Dünya çapındaki bilinirliğimiz ve güvenilirliğimizle kurumunuz ve müşterileriniz emin ellerde.

Güvenilir bir kurumuz

Dünya çapındaki bilinirliğimiz ve güvenilirliğimizle kurumunuz ve müşterileriniz emin ellerde.