carkeyAraç sigortası büyük iş. O kadar büyük ki, yalnızca Fransa’da 20 milyar Euro ciroya sahip ve 40 milyondan fazla araç sigortalanmış durumda.

Webhelp Finansal Hizmetler İş Birimi Direktörü Olivier Poggioli diyor ki;

“Bu pazarda kurulmuş çok önemli sigorta şirketleri bulunmaktadır ancak sabit veya reaktif olduklarını düşünmek yanlış olur. Aksine, düzenli olarak <Gittiğin Kadar Öde> veya <Sürdüğün Şekilde Öde> yöntemleri gibi yeni teklifler gelişmeye başlıyor.”

Sürdüğün Kadar Öde (PAYD), yıl boyunca gittiğiniz asıl mesafeyi hesaba katan bir kullanım şekline dayalı faturalandırma yöntemidir. Sürdüğün Şekilde Öde (PHYD) ise sürüş stili veya rekorunu esas alır. Dolayısıyla sürücünün istatistiksel riskleri de buna dahildir. Burada amaç, sigortacıyı daha az karlı hale getirmeksizin sigorta maliyetini azaltmaktır.

“Bu iki yenilik, sürücünün kilometre veya davranışını anlamayı amaçlayan matematiksel formüllere dayanıyor ve dijital dünyaya açık olan genç sürücüler için cazip geliyor ancak sadece onlar değil, Fransız sürücülerin de %70’i daha iyi bir sigorta oranı elde etmek için araçlarına veya evlerine bir sensör takacağını belirtiyor.’’ diyor Poggioli.

Araca Bağlı, Müşteriye Bağlı

Araçlar, sürücünün akıllı telefonunu veya dijital bir kutuyu kullanarak (Groupama’nın Amaguiz sigortası tarafından sağlandığı gibi) bağlı bir araba haline gelir. Yine Oliver Poggioli bu konuda şöyle diyor: “Sonuçta sigortacı kendisini bir eğitmen ya da yardımsever bir danışman olarak konumlandırmasına olanak tanıyan davranışsal verilerin zenginliğine erişir. Böylelikle sizin daha iyi araba kullanmanızı sağlar ve faturanızın maliyetini düşürür. Bu durum açık bir şekilde müşteriyle yeni bir iletişim hattı açar: Yakınlık ve güven.’’

Risklerin ve masrafların azaltılması ile ilgili bu diyalog, bugüne kadar olası bir felâketin ardından idari borsalarda küçültülecek olan sigortacı-sigortalı ilişkisini tamamen değiştiriyor. Son olarak Poggioli bu konuyu şöyle açıklıyor: “Bu yeni bağlamda, çok kanallı müşteri deneyimi merkezdedir. Bu nedenle ilişkinin kişiselleştirilmesi, beslenmesi, sürtünme noktalarının saptanması, sadakatin geliştirilmesi ve gizli gereksinimlerin nasıl belirleneceği bilinmelidir. Çok kanallı müşteri deneyimi, sigorta şirketleri için hayati önem taşıyan bir farklılaşma noktası haline geliyor.’’

PwC Study, 2014