Lojistik

Nisan 2017 – Kobi Aktüel – Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasında tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir. Yunanca ‘’logistikos’’ kelimesinden türemiş olup, ‘’hesap kitap yapma bilimi’’ ve ‘’hesapta becerikli’’ anlamına gelir.

21.yüzyılda amaca ulaşmak için tüm organizasyonu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiş ve büyüyerek devam etmiştir. Ürünleri müşterilere doğru zamanda, uygun koşullarda teslim etmenin ve rekabet avantajlarındaki artışın lojistik işlemlerinin çabukluğu ile doğru orantılı olduğu gözlenmeye devam ediyor.

Lojistiğin Çağrı Merkezi süreçleriyle en benzer özelliği; hızlı olmak adına ‘’kullanılan kaynakların sistematize edilerek yaratılan deneyimdir’’ aslında. Nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesinden oluşan lojistik yönetimi, çağrı merkezi yönetiminin içinde barındırdığı bir çok dinamiğin aynı anda yönetilmesiyle paralel giden özellikleri bulunuyor.

Webhelp kuruluşundan bu yana büyümesini sürdürerek, şu anda 26 ülkede, 35.000 çalışan ile 250’den fazla iş ortağına hizmet verir duruma geldi. Şirket gelirleri son dört yılda, %250’den fazla arttı. Bu başarıyı, günümüzün tüm kanalları kapsayan çözümler geliştiren bir BPO dış kaynak sağlayıcısı olarak çalışanlarımıza, çalıştıkları ortama, analiz ve çalışma becerisi geliştirmeye yatırım yaparak elde ettik.

Webhelp olarak iş ortaklarımıza sunduğumuz hizmet yelpazesinde lojistik çözümlerine özel süreç kaynakları kurmak, desteklemek ve yürütmek hedefindeyiz. Mevcutta geliştirdiğimiz profesyonel çözümlerle birlikte lojistik hizmetleri için dijital dönüşüme ayak uyduran, birimler arası koordinasyonu eksiksiz tasarlayan aynı zamanda iş atamalarının kontrolü ve anlık gözlemlemeyi raporlanabilirlikle sağlayabilen yapıları kullanıyoruz.

Dijital dönüşüm ve müşteri deneyimi vizyonumuzla kendimizi Lojistik sektöründe de sınırları zorlamaya hazır hissediyoruz.

Gülşah Gözen

Webhelp Satış Müdürü